Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning - information till dig som är antagen

Upprop och reservantagning

Utbildningen börjar med upprop den 6 november 2023 klockan 9.00 i Almen, ingång 65, Campus Universitetssjukhuset, Linköping (se karta).  Information om uppropet skickas av studievägledare Daniel Antonsson. Har du inte fått information om uppropet ber vi dig kontakta Daniel Antonsson.

OBS! Uppropet är obligatoriskt. Om du är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela det till Studentenheten:

Studievägledare. Daniel Antonsson. tfn: 013-28 68 19,
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se

 
Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälen till frånvaron godkända. 

Kursinformation

Litteraturlista

Litteraturlista för BMA HT2023

Kurshemsida

Kurshemsida för programmet finns på kursplattformen Lisam. Du får tillgång till kurshemsidan när du skapat ditt LiU-ID

Klicka här för att besöka Kurshemsidan

Utbildnings- och programplan

Kontaktpersoner

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU