Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning - information till dig som är antagen

Labbmilj├Â. Foto: David Einar

Välkommen till Kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning

Utbildningen börjar med upprop den 7 november 2022 klockan 9.00 i Rönnen, Campus Universitetssjukhuset, Linköping Information om uppropet skickas av studievägledare Daniel Antonsson. Har du inte fått information om uppropet ber vi dig kontakta Daniel Antonsson.

OBS! Uppropet är obligatoriskt. Om du är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela det till Studentenheten:

Studievägledare. Daniel Antonsson. tfn: 013-28 68 19,
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se

 
Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälen till frånvaron godkända. 

Litteraturlista

Litteraturlista för BMA HT2022

Kurshemsida

Kurshemsida för programmet finns på Lisam. Du får tillgång till kurshemsidan när du skapat ditt LiU-ID

Klicka här för att besöka Kurshemsidan

Utbildnings- och programplan

Kontaktpersoner