Är du gymnasielärare och ska utbilda dina elever i det nya ämnet Artificiell Intelligens? I den här utbildningen träffar du flera av LiU:s framstående AI-forskare och får en grundläggande introduktion till AI och aktuella AI-tillämpningar.

Hösten 2024 införs artificiell intelligens som ett nytt ämne på Sveriges gymnasieskolor. Att ha kunskap om AI stärker möjligheterna för elever att kunna navigera i en alltmer digitaliserad tillvaro och förbereda sig för fortsatta studier och yrkesliv.

Utbildningen ges på uppdrag av och bekostas av Skolverket.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är lärare på gymnasial nivå som är behörig att undervisa i något av ämnena matematik, gränssnittsdesign, teknik, programmering eller webbdesign.

Om utbildningen

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarium. Undervisningen sker online, med möjlighet att genomföra laborationer och seminarier på plats på Campus Valla. Under veckorna då laborationer utförs finns det även möjlighet att ställa dina frågor direkt till kursens lärare under två tillfällen per vecka. Utbildningen examineras genom inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter och en individuell reflektionsuppgift som redovisas under ett examinerande seminarium. 

Innehåll

I utbildningen får du en grundläggande introduktion till AI och aktuella AI-tillämpningar – dels för att förstå begrepp och några viktiga tekniker som används vid problemlösning med hjälp av AI, dels för att med hjälp av programmering eller motsvarande verktyg bekanta sig med enkla metoder för att träna AI för olika tillämpningar. Du kommer att utveckla din förmåga att göra välgrundade val vid användning av AI samt att beakta möjligheter och risker.

Moduler

AI- teknik

Föreläsningar om

 • Stora idéer inom AI
 • Slutsatsdragning (bl.a. sökning, kunskapsrepresentation, logik, minimax)
 • Maskininlärning (bl.a. övervakad inlärning, oövervakad inlärning, förstärkningsinlärning, stora språkmodeller)
 • Säker och pålitlig AI
 • Översikt över resten av AI (bl.a. hybrid AI, spelteori, multiagentsystem, autonoma system)

AI i problemlösning

Laborationer i Python

 • Systematisk problemlösning med AI (sökning)
 • Datadriven problemlösning med AI (klassificering)
 • Problemlösning med språkmodeller

Undervisa i AI

Föreläsningar och två seminarier om

 • Att följa utveckling inom AI
 • Planera undervisning i AI
 • Genomföra undervisning i AI

LiU:s forskning om AI

Fler utbildningar för dig som lärare

Kontakt

Kompetensutveckling för yrkesverksamma