24 februari 2021

Vad är byggkoncernen Skanska värd? Ska den som handlar i företagets aktier köpa, sälja eller behålla? Svaren på de frågorna har gjort fem ekonomstudenter från LIU till svenska mästare i företagsvärdering.

Felix Gratte, Paulina Hansson, William Stignäs, Ludwig Andersson och Fredrik Svensson. [Nu väntar Nordenfinalen för SM-vinnarna från LIU: Felix Gratte, Paulina Hansson,William Stignäs, Ludwig Andersson och Fredrik Svensson 

USA blev nyckeln

Sverigedelen av den internationella studenttävlingen avgjordes på Zoom där sex lag, varav två från LiU, fick presentera sin bedömning av det svenska bygg- och fastighetsbolaget. Dessförinnan hade lagen skickat in en skriftlig rapport, som låg till grund för hälften av poängbedömningen.

Vinnarlaget från LiU värderar Skanskaaktien till 243 kronor, 17 procent högre än kursen då analysen färdigställdes. Framför allt är det en av företagets tre divisioner – byggdelen – som studenterna anser vara undervärderad i dag. Företagets övriga delar bedöms vara rätt prissatta.

- Vi fokuserade mycket på USA och de möjligheter som Skanskas byggverksamhet har där. Vi tror inte riktigt att marknaden har insett den potentialen, säger Fredrik Svensson, kapten för LiU-laget.

- Vi fick väldigt bra feedback på vår metod, där vi analyserat de tre divisionerna var för sig och sedan summerat de olika delresultaten. Den modellen stack ute lite, så det kändes väldigt kul.

Gedigen analys

Bakom analysenligger grundlig research, både av det enskilda företaget och olika omvärldsfaktorer. Bara inläsningen av olika typer av material tog ungefär en månad.

- Det är det jag tycker är allra roligast. Man studerar ett enskilt företag men lär sig massor runtomkring, om politik, andra länder och världsekonomi. Företagsvärdering blir en helhet där en rad olika delar som ska läggas ihop till en helhet.

Förutom Fredrik Svensson ingår Felix Gratte, Paulina Hansson, William Stignäs och Ludwig Andersson i den segrande LiU-gruppen. Handledare på LiU har varit Öystein Fredriksen och Rickard Wilhelmsson.

- De har betytt mycket och vi är tacksamma för deras stöd. Vår utomstående handledare, konsulten Catharina Ihre, har också varit viktig, säger Fredrik Svensson.

I och med segern är LiU kvalificerat för Nordenfinalen om cirka en månad. Därifrån går de två bästa lagen vidare till en Euroropafinal innan hela tävlingen avslutas med en världsfinal. Fyra gånger tidigare har lag från LiU vunnit den svenska deltävlingen: 2015, 2018, 2019 och 2020. Tävlingen arrangeras av föreningen för svenska finansanalytiker, CFA.

Läs mer

Läs om LiU:s civilekonomutbildningar:

https://liu.se/utbildning/program/f7yek

https://liu.se/utbildning/program/f7yee

https://liu.se/utbildning/program/f7yef

https://liu.se/utbildning/program/f7yes

https://liu.se/utbildning/program/f7yet

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.