I år delade Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning ut anslag till nio forskare vid Linköpings universitet . Stiftelsen delade även ut etablerings- och konsolideringsbidrag samt anslag till två gästprofessorer.

– Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Det är därför extra glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse har valt att tilldela hela nio forskare anslag, utvalda i konkurrens bland många starka ansökningar, säger Johan Dabrosin Söderholm dekanus vid Medicinska fakulteten.

2020 års utdelning är stiftelsens första från den stora donationen om 130 miljoner kronor från förra året. Styrelsen har beslutat, enligt bedömargruppens rekommendation, att 2020 års Etablerings-och konsolideringsstöd tilldelas Oskar Lundgren, barnläkare, adjungerad universitetslektor och forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), verksam inom barnonkologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus med projektet ”Stärkande av motståndskraft hos barn med cancer via psykologisk- och fysisk träning”.

Läs mer här!

Om forskarna och de projekt som fått anslag

Ung ensam kille.

Kan ungdomar med självskadebeteende lära sig reglera sina känslor?

Självskadebeteende hos ungdomar är vanligt förekommande och ofta förknippat med svårigheter att reglera känslor. Idag saknas evidensbaserade metoder för att behandla självskadebeteende, något som Maria Zetterqvist vill ändra på med sin forskning.

Barn på våg.

Fetmakirurgi för tonåringar

Svår fetma i tonåren är både svårbehandlad och kan ha allvarliga medicinska och sociala konsekvenser. Sedan 2006 studerar Torsten Olbers effekterna av fetmakirurgi för ungdomar. Nu vill man jämföra utfallet av olika operationsmetoder.

Dagdrömmande ung cancerpatient.

Finns det Y-onkogener?

Cancerformen akut lymfoblastisk leukemi drabbar främst barn. Överlevnaden är relativt hög men endast tjugo procent av de med återfall eller behandlingsresistenta former överlever. Colm Nestor vill hitta nya behandlingar för att minska dödligheten.

Läkare tar ett blodprov.

Kan goda tarmbakterier skydda från Typ-1 diabetes?

Forskning har visat att tarmbakterier påverkar både mognaden av kroppens immunförsvar och uppkomsten av exempelvis Typ-1 diabetes. Men kan specifika tarmbakterier ha en skyddande effekt? Det vill Johnny Ludvigsson undersöka med sin forskning.

Mamma med nyfödd.

Är det möjligt att bekämpa barnallergi?

Astma är idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och medför stort lidande för individen och stora samhällskostnader. Maria Jenmalm, en av Joanna Cocozza stiftelsens anslagsmottagare, vill studera utveckling av astma och allergisk sjukdom.

Flicka som tittar på sin surfplatta.

Digitala tvillingar för framtidens hälsovård

Ett stort hälsoproblem idag är att många patienter inte svarar på sin läkemedelsbehandling, vilket lett till en vision om en individanpassad vård, där sjukdomar kan undvikas. Mikael Benson vill nå dit genom att konstruera digitala tvillingar.

Barn på våg.

Fetmakirurgi för tonåringar

Svår fetma i tonåren är både svårbehandlad och kan ha allvarliga medicinska och sociala konsekvenser. Sedan 2006 studerar Torsten Olbers effekterna av fetmakirurgi för ungdomar. Nu vill man jämföra utfallet av olika operationsmetoder.

Spädbarn i inkubator.

Forskning på liv och död hos för tidigt födda barn

Trots en dramatiskt förbättrad vård av för tidigt födda spädbarn avlider fortfarande omkring tjugo procent av de extremt för tidigt födda barnen i Sverige. Thomas Abrahamsson vill genom sin forskning förbättra överlevnadsmöjligheterna för dessa barn.

Om stiftelsen

Kontakt