2020 års anslagstagare ur Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning har fattat beslut om 2020 års anslagsmottagare. Utöver etablerings- och konsolideringsbidrag, samt stöd till besökande gästforskare, tilldelas ytterligare sju forskare projektmedel inom barnmedicinsk forskning.

– Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Det är därför extra glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse har valt att tilldela hela nio forskare anslag, utvalda i konkurrens bland många starka ansökningar, säger Johan Dabrosin Söderholm dekanus vid Medicinska fakulteten.

2020 års utdelning är stiftelsens första från den stora donationen om 130 miljoner kronor från förra året. Styrelsen har beslutat, enligt bedömargruppens rekommendation, att 2020 års Etablerings-och konsolideringsstöd tilldelas Oskar Lundgren, barnläkare, adjungerad universitetslektor och forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), verksam inom barnonkologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus med projektet ”Stärkande av motståndskraft hos barn med cancer via psykologisk- och fysisk träning”.

Läs mer här!

Anslagstagarna

Om stiftelsen