16 december 2020

Cancerformen T-cell akut lymfoblastisk leukemi (T-ALL) drabbas främst barn. Trots relativt hög överlevnad, så överlever endast tjugo procent av de barn som får återfall eller har behandlingsresistenta former. Colm Nestor vill med sin forskning hitta nya behandlingar för att minska sjukdomens dödlighet.

Dagdrömmande ung cancerpatient.
Dagdrömmande ung cancerpatient.
– Det är en stor ära för mig att tillhöra Joanna Cocozza stiftelsens första grupp av bidragsmottagare. Stödet innebär en stor skillnad både för min egen forskningsverksamhet, där jag kommer kunna anställa två nya doktorander för detta projekt, och även för den barnmedicinska forskningen vid Medicinska fakulteten, säger Colm Nestor universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Cancerformen T-ALL är avsevärt vanligare hos pojkar än flickor. Sjukdomen har en relativt hög överlevnad. Dock har inte överlevnaden förbättrats under de senaste tjugo åren, därför behövs helt nya angreppssätt. Colm Nestors preliminära forskningsresultat pekar på att vissa gener på Y-kromosomen hos pojkar är överaktiva i T-ALL.

– I vår aktuella studie kommer vi undersöka om de identifierade överaktiva Y-kromosom-generna driver på cancerförloppet. Om det lyckas kommer vi att ha identifierat en ny typ av gen, ”Y-onkogener”, som kan vara mål för nya terapier hos pojkar med T-ALL, säger Colm Nestor.

Då Colm Nestors forskning antyder att T-ALL hos pojkar och flickor kan skilja sig på molekylär nivå, vill forskargruppen identifiera skillnader mellan T-ALL hos könen, samt mellan normala T-celler (en immuncell som ingår i kroppens försvar) från vilka cancern uppstår.

Förhoppningen är att hitta så kallade biomarkörer som möjliggör förbättrad riskklassificering, där man kan identifiera de barn som är så kallade ”lågriskfall” av cancerformen och då skona dem från en tuffare form av cellgiftsbehandling. Kunskapen ger även möjlighet att identifiera nya läkemedelsmål, som kan leda till individanpassad behandling av cancersjukdomen.

– Med riktad och mer individanpassad behandling hoppas vi kunna minska återfall eller behandlingsresistent T-ALL och förbättra utfallet för alla barn som har drabbats av denna cancerform, säger Colm Nestor.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.