16 december 2020

Cancerformen T-cell akut lymfoblastisk leukemi (T-ALL) drabbas främst barn. Trots relativt hög överlevnad, så överlever endast tjugo procent av de barn som får återfall eller har behandlingsresistenta former. Colm Nestor vill med sin forskning hitta nya behandlingar för att minska sjukdomens dödlighet.

Dagdrömmande ung cancerpatient.
Dagdrömmande ung cancerpatient.
– Det är en stor ära för mig att tillhöra Joanna Cocozza stiftelsens första grupp av bidragsmottagare. Stödet innebär en stor skillnad både för min egen forskningsverksamhet, där jag kommer kunna anställa två nya doktorander för detta projekt, och även för den barnmedicinska forskningen vid Medicinska fakulteten, säger Colm Nestor universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Cancerformen T-ALL är avsevärt vanligare hos pojkar än flickor. Sjukdomen har en relativt hög överlevnad. Dock har inte överlevnaden förbättrats under de senaste tjugo åren, därför behövs helt nya angreppssätt. Colm Nestors preliminära forskningsresultat pekar på att vissa gener på Y-kromosomen hos pojkar är överaktiva i T-ALL.

– I vår aktuella studie kommer vi undersöka om de identifierade överaktiva Y-kromosom-generna driver på cancerförloppet. Om det lyckas kommer vi att ha identifierat en ny typ av gen, ”Y-onkogener”, som kan vara mål för nya terapier hos pojkar med T-ALL, säger Colm Nestor.

Då Colm Nestors forskning antyder att T-ALL hos pojkar och flickor kan skilja sig på molekylär nivå, vill forskargruppen identifiera skillnader mellan T-ALL hos könen, samt mellan normala T-celler (en immuncell som ingår i kroppens försvar) från vilka cancern uppstår.

Förhoppningen är att hitta så kallade biomarkörer som möjliggör förbättrad riskklassificering, där man kan identifiera de barn som är så kallade ”lågriskfall” av cancerformen och då skona dem från en tuffare form av cellgiftsbehandling. Kunskapen ger även möjlighet att identifiera nya läkemedelsmål, som kan leda till individanpassad behandling av cancersjukdomen.

– Med riktad och mer individanpassad behandling hoppas vi kunna minska återfall eller behandlingsresistent T-ALL och förbättra utfallet för alla barn som har drabbats av denna cancerform, säger Colm Nestor.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.