16 december 2020

Astma är idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och medför både stort lidande för individen, samt stora samhällskostnader. Maria Jenmalm, en av årets mottagare av Joanna Cocozza stiftelsens anslag, vill i sin forskning studera utveckling av astma och allergisk sjukdom i relation till immunsvar och tarmflora hos mor och barn.

Mamma med nyfödd. Är det möjligt att bekämpa barnallergi?

– Idag saknas verksamma förebyggande åtgärder som krävs för att allergier ska kunna bekämpas. I vår forskning vill vi kartlägga hur mikrober och kost påverkar det immunologiska samspelet mellan mor och barn, för att hitta allergiförebyggande åtgärder, säger Maria Jenmalm, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Dagens ökade förekomst av allergiska sjukdomar och astma anses till stor del orsakas av en minskad exponering för olika mikrobiella stimuli och en minskad kvot mellan intag av omega-3- och omega-6-fettsyror. Detta har visat sig kunna resultera i en onormal utmognad av immunsystemet tidigt i livet. Den gravida moderns mikrobiella omgivning och kost, samt de bakterier som överförs från mamman till barnet vid förlossningen, är av stor betydelse för programmering av barnets immunsystem.

Joanna Cocozzas projektanslag kommer stötta två olika randomiserade placebokontrollerade studier. Forskargruppen kommer dels att undersöka om tillförsel av normalflore-bakterier, probiotika, i kombination med omega-3-fettsyror före och efter födseln, kan förebygga allergisk sjukdom via påverkan av moderns och barnets immunsvar.

I den andra studien tittar man på om tillförsel av bakterier från mammans vagina och tarm till kejsarsnittsförlösta nyfödda kan öka mångfalden i barnens tarm- och munflora samt minska allergiutvecklingen, då dessa barn har setts ha en ökad risk för att utveckla allergier. Om allergiutvecklingen visar sig minska skulle denna metod kunna implementeras i förlossningsvården.

– Tack vare Joanna Cocozzas anslag kommer vi nu att kunna anställa fler personer i laboratoriet, som kan hjälpa till med forskningsprojekten, vilket naturligtvis är oerhört betydelsefullt! Forskningen är verkligen ett team-work, avslutar Maria Jenmalm.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.