16 december 2020

Astma är idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och medför både stort lidande för individen, samt stora samhällskostnader. Maria Jenmalm, en av årets mottagare av Joanna Cocozza stiftelsens anslag, vill i sin forskning studera utveckling av astma och allergisk sjukdom i relation till immunsvar och tarmflora hos mor och barn.

Mamma med nyfödd.
Är det möjligt att bekämpa barnallergi?

– Idag saknas verksamma förebyggande åtgärder som krävs för att allergier ska kunna bekämpas. I vår forskning vill vi kartlägga hur mikrober och kost påverkar det immunologiska samspelet mellan mor och barn, för att hitta allergiförebyggande åtgärder, säger Maria Jenmalm, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Dagens ökade förekomst av allergiska sjukdomar och astma anses till stor del orsakas av en minskad exponering för olika mikrobiella stimuli och en minskad kvot mellan intag av omega-3- och omega-6-fettsyror. Detta har visat sig kunna resultera i en onormal utmognad av immunsystemet tidigt i livet. Den gravida moderns mikrobiella omgivning och kost, samt de bakterier som överförs från mamman till barnet vid förlossningen, är av stor betydelse för programmering av barnets immunsystem.

Joanna Cocozzas projektanslag kommer stötta två olika randomiserade placebokontrollerade studier. Forskargruppen kommer dels att undersöka om tillförsel av normalflore-bakterier, probiotika, i kombination med omega-3-fettsyror före och efter födseln, kan förebygga allergisk sjukdom via påverkan av moderns och barnets immunsvar.

I den andra studien tittar man på om tillförsel av bakterier från mammans vagina och tarm till kejsarsnittsförlösta nyfödda kan öka mångfalden i barnens tarm- och munflora samt minska allergiutvecklingen, då dessa barn har setts ha en ökad risk för att utveckla allergier. Om allergiutvecklingen visar sig minska skulle denna metod kunna implementeras i förlossningsvården.

– Tack vare Joanna Cocozzas anslag kommer vi nu att kunna anställa fler personer i laboratoriet, som kan hjälpa till med forskningsprojekten, vilket naturligtvis är oerhört betydelsefullt! Forskningen är verkligen ett team-work, avslutar Maria Jenmalm.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.