16 december 2020

Vad som orsakar Typ-1 diabetes är ännu okänt. Forskning har visat att tarmbakterier påverkar både mognaden av kroppens immunförsvar och uppkomsten av exempelvis Typ-1 diabetes. Men kan specifika tarmbakterier ha en skyddande effekt? Det vill Johnny Ludvigsson undersöka med sin forskning.

Läkare tar ett blodprov. Läkare tar ett blodprov.

– Tillsammans med forskare vid University of Florida har vi visat att tarmfloran hos barn med hög genetisk risk att utveckla autoimmun sjukdom, skiljer sig signifikant redan vid ett års ålder jämfört med barn utan sådan risk. Anslaget från Joanna Cocozzas stiftelse innebär ett fantastiskt stöd för kommande studier, säger Johnny Ludvigsson professor emeritus Institutionen för biomedicinska och kliniska studier.

Forskargruppen använder sig av den världsunika kohorten ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), som inkluderar närmare 80 procent av alla barn födda i sydöstra Sverige mellan 1997 och 1999. ABIS omfattar bland annat cirka 15 000 avföringsprover från 1, 3, 5 och 8-årsåldern. Ungdomarna är idag i tjugoårsåldern och då alla är kopplade till diagnosregistret vet forskarna vilka sjukdomar som de har utvecklat under uppväxten, vilket exempelvis möjliggör studier för att titta på vilken roll som genetiken spelar.

Genom att isolera speciella bakteriestammar från individer som inte har utvecklat Typ-1 diabetes, hoppas nu forskargruppen kunna producera probiotika, som kan förebygga Typ-1 diabetes och även andra autoimmuna sjukdomar hos riskindivider.

– Vår hypotes är att de bakteriestammar som finns från tidig barndom ända upp i vuxen ålder har särskilt stor skyddande effekt. Vi kommer därför mellan åren 2021 till 2023 att följa upp individer som ingått i ABIS med enkät om bland annat kostvanor, infektioner, samt avföringsprov för tarmflora, saliv och blodprov för genetik och diabetesrelaterade autoantikroppar, säger Johnny Ludvigsson.

Studierna kan ge viktig kunskap om utveckling av Typ-1 diabetes och identifiera skyddande bakterier som kan användas som probiotika. Resultatet skulle kunna få mycket stor betydelse både för enskilda individer och för samhället.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.