16 december 2020

Självskadebeteende hos ungdomar är vanligt förekommande och ofta förknippat med svårigheter att reglera känslor. Idag saknas fortfarande evidensbaserade metoder för att behandla självskadebeteende, något som Maria Zetterqvist vill ändra på genom sin forskning.

Ung ensam kille.
Kan ungdomar med självskadebeteende lära sig reglera sina känslor?

Det är oerhört glädjande att jag kan bidra till barnmedicinsk forskning med stöd av Joanna Cocozzas stiftelse. Anslaget innebär att vi kan fortsätta att utveckla den kliniska forskningen kring ungdomars självskadebeteende som är ett angeläget hälsoproblem, säger Maria Zetterqvist, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Maria Zetterqvist kommer att använda sig av funktionell magnetisk resonanstomografi eller funktionell MR (fMRI), som mäter hjärnaktivitet genom att upptäcka förändringar i blodflödet. När ett område i hjärnan används ökar även blodflödet och syresättningen till den regionen.

– I vår studie vill vi undersöka effekten av så kallad fMRI neurofeedback. Neurofeedback går ut på att lära individer att reglera sin egen hjärnaktivitet genom direkt visuell återkoppling från ett utvalt område i hjärnan, säger Maria Zetterqvist.

Syftet är att undersöka om träning genom neurofeedback kan öka ungdomars förmåga att reglera känslor och även minska självskadebeteendet. Ett trettiotal ungdomar med självskadebeteende kommer att rekryteras från den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping till forskningsstudien.

Ungdomarna kommer först att få lära sig känsloregleringsfärdigheter och därefter genomgå fyra olika träningstillfällen i magnetkameran. Både före och efter träningen, samt vid uppföljning, kommer mätningar av känsloregleringsförmåga, självskadebeteende och psykiatriska symtom att genomföras.

– Jag tycker att det är extra roligt att vi i och med det här projektet inom behandlingsforskning ska sammanföra psykologisk behandling och känsloreglering, som vi gör inom klinisk barn- och ungdomspsykiatri, med den neurovetenskapliga kompetensen som finns vid CSAN och CMIV, avslutar Maria Zetterqvist.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.