CKS-seminarier våren 2024

Kopparhammaren, Motala Ström och Kåkenhus

I vår erbjuder CKS tre seminarier som spänner över flera olika teman men som alla berör samhällsutmaningar som i hög grad är aktuella för kommuner och regioner i dag.

Sandra Håkansson från Uppsala universitet, är först ut den 21 mars. Hon ska föreläsa om politikers utsatthet för hot och våld och hur kvinnor som är politiker oftare blir drabbade. Vid det andra seminariet den 11 april kommer Barbro Krevers och Karin Bäckman från Linköpings universitet att prata om hur prioritering och fördelning av resurser i kommuner kan göras på ett rättvist sätt. på det tredje och sista seminariet den 23 maj lyfter Veronica Strandh från Umeå universitet frågor om landsbygdens förutsättningar att hantera samhällsstörningar och kriser. 

Seminarierna sänds digitalt via Zoom, de är kostnadsfria och öppna för alla. 

 

Anmäl dig till ett eller flera av seminarierna här

 

Program

Torsdag 21 mars

Betalar kvinnor ett högre pris för makten? Hot och våld mot svenska politiker

Föreläsare: Sandra Håkansson, filosofie doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Om seminariet: Nästan var tredje svensk politiker utsätts årligen för hot, trakasserier och skrämseltaktiker. Problemet är störst bland folkvalda på framträdande poster och värst drabbas kvinnor i ledande roller. Ungefär 70 procent av de kvinnliga kommunstyrelseordförandena utsätts för hat och hot varje år och könsskillnaderna större ju högre upp i hierarkin politikerna finns.

Under seminariet presenterar Sandra Håkansson, filosofie doktor vid Uppsala universitet, resultat från studier av manliga och kvinnliga politikers utsatthet för hot och trakasserier.

Tid: Torsdag den 21 mars kl. 10.30 - 12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Torsdag 11 april

Resurserna är begränsade! - Hur kan prioritering och fördelning av resurser göras efter behov på ett rättvist sätt?

Föreläsare: Barbro Krevers, biträdande professor på Institutionen för hälsa, medicin och vård och Karin Bäckman, enhetschef och projektledare vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. 

Om seminariet: I såväl kommuner som regioner är resurserna begränsade vilket oundvikligen leder till att prioriteringar och ransoneringar måste göras för att resurserna ska räcka till det som bedöms vara mest angeläget. Det kan vara svåra beslut som måste tas men som är nödvändiga för att hålla ekonomin i balans. Ett sätt att stärka legitimiteten för dessa beslut, och förtroendet för beslutsfattarna, är att det finns en systematisk process och att arbetet och besluten sker på grunder som kan uppfattas vara rättvisa, både av medarbetare inom organisationen och utåt av befolkningen.

I seminariet beskriver föreläsarna ett flerårigt samarbete mellan Prioriteringscentrum och Motala kommun för att utveckla och införa ett strukturerat prioriteringsarbete på övergripande ledningsnivå och som inkluderar alla förvaltningsområden och organisatoriska nivåer. De presenterar även en modell för hur prioriteringsarbete i kommuner kan gå till.  

Tanken är att seminariet ska kunna utgöra en kunskapskälla och inspiration för alla som är intresserade av ordnade prioriteringar på övergripande nivå, oavsett om man arbetar i kommun eller region.

Tid: Torsdag den 11 april kl. 10.30 - 12.00
Plats: Digitalt via Zoom - anslut här

Torsdag 23 maj

Saknas det ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap?

Föreläsare: Veronica Strandh, docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om civilsamhällets engagemang vid kriser, krisberedskap och lokal resiliens. 

Om seminariet: Föreläsningen handlar om förutsättningarna på landsbygden att skapa robusta samhällen i vardagen – och stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar och kriser.

Vad säger forskningen om olika rurala initiativ för ökad beredskap? Vilka praktiska erfarenheter finns det från olika typer landsbygder i Sverige?

Livsmedelsbutiker, bygdegårdar och innovativa samarbeten på landsbygden mellan kommuner, lokala privata aktörer och civilsamhället är viktiga pusselbitar för att stärka beredskapen – men är de möjligtvis bortglömda i nationella beredskapsdiskussioner? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under seminariet. 

Tid: Torsdag 23 maj kl. 10.30 - 12.00
Plats: Digitalt via Zoom, länk kommer vid anmälan

Kontakt

Tidigare seminarieserier

En parkbänk på natten vid en cykelväg

CKS seminarieserie hösten 2023

Höstens seminarieserie på CKS handlar om ”Trygghet och brottslighetens geografi”. Ett högaktuellt ämne då ny lagstiftning har gett kommunerna ett större ansvar för att bedriva ett brottsförebyggande arbete i kommunens geografiska områden.

Bild på elbil som laddas vid en laddstolpe

Energi och hållbarhet tema för vårens seminarieserie

Krig, klimatförändringar och urbanisering är exempel på företeelser som är globala men som får lokala konsekvenser. Vårens seminarier på CKS handlar om hur frågor som rör planering för brist på el, överkonsumtion och urbanisering lokalt kan hanteras.

Valet och politiken tema för CKS seminarieserie hösten 2022

Höstens seminarier lyfter frågor om valet och politiken ur flera perspektiv. Våra föreläsare tar bland annat upp valet ur ett lokalt och nationellt perspektiv och tittar på mönster i röstning och valdeltagande.