12 februari 2021

I år är det 100 år sedan den allmän och lika rösträtt blev verklighet i Sverige. I en tvärvetenskaplig seminarieserie som sträcker sig över hela året kommer forskare från fler nordiska designuniversitet diskutera hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa.

Demonstrationståg för kvinnorösträtten med bland andra FKPR:s ordförande Frigga Carlberg, Göteborg. Svartvitt fotografi. Demonstrationståg för kvinnorösträtten med bland andra FKPR:s ordförande Frigga Carlberg, Göteborg 1918 Nordiska museet, fri användning

– LiU är ett av de största universiteten när det gäller forskning och utbildning inom design i Sverige. Den här seminarieserien är ett sätt att tydliggöra designens roll i samhällets skiften förr och nu, men vi kommer även spana in i framtiden, säger Stefan Holmlid, professor i design på institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet.

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket" – regeringsformens första paragraf – är idag en självklarhet för de flesta av oss. Men det var först år 1921 som Sverige för första gången hade ett allmänt val där både kvinnor och män kunde lägga sin röst på lika villkor. Det bara är 100 år sedan, men mycket har hunnit hända sedan dess.

I seminarieserien som arrangeras av LiU kommer forskare från flera nordiska universitet och högskolor diskutera hur design och demokrati har format varandra under 100 år. I seminarieseriens fyra delar diskuteras det historiska perspektivet på design och demokrati den 12 mars, skapande medborgare den 28 maj, designens politik och politikens design den 29 september samt visioner för framtiden den 17 december.

– Vad händer med design som begrepp och praktik när tiderna förändras och när design och designers möter nya tillämpningsområden? Det är spännande frågor och vi kan lära oss mycket av historien när vi blickar framåt, säger Stefan Holmlid.

Seminarieserien arrangeras digitalt och är öppen för alla. Första tillfället är fredag 12 mars.

Linköpings universitet är huvudarrangör och värd för seminarieserien. Medarrangörer är Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Svensk Form.

Läs mer om seminarieserien Hundra år av design och demokrati.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.