Genom att läsa konstvetenskap kan du designa din egen utbildning. Konstvetenskap och visuell kommunikation är ett brett kulturvetenskapligt ämne som behandlar de olika typer av formgivna objekt som människan skapat från äldsta tid till idag.

Studenter från kulturvetarprogrammet tittar på konst. Foto: Thor Balkhed

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns tre olika examina om du väljer att läsa konstvetenskap och visuell kommunikation som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet konstvetenskap

Konstvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

Är du nyfiken på hur konst, arkitektur, design och fotografi har tillkommit och vad dessa kulturyttringar kommunicerar? Varför ser konstverk och byggnader ut som de gör? Vad berättar de om sin tid och plats? Grundkursen i konstvetenskap ger kunska...

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Konstvetenskap 2 är fortsättningskursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om konst, arkitektur och annan visuell kultur. Kursen innehåller två delkurser med tematiska fördjupningar; Samtida visuella uttryck: bild, media och design samt Kult...

Konstvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursens mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper som förvärvats på grundkursen och fortsättningskursen samt att öka de studerandes förmåga att självständigt beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt.

Tre utbildningsnivåer

Kontakt

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i konstvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU