Forskarutbildning i industriell ekonomi

Forskningen inom industriell ekonomi fokuserar på framtidens konkurrenskraftiga företag och organisationer. Vi är på bred front intresserade av affärs- och organisationsutvecklingsprocesser som skapar lönsamma och hållbara organisationer.

Linnea Haag ritar på ett genomskinligt glasväggLinnea Haag

Forskarutbildningen innehåller flera valmöjligheter inom ramen för någon av följande inriktningar:

  • industriell marknadsföring
  • industriell organisation
  • kvalitetsteknik
  • logistik
  • ekonomiska informationssystem
  • produktionsekonomi

Studierna kan fokusera på företag men också genomföras inom akademin eller inom offentlig eller ideell sektor.

En utgångspunkt är organisationen och dess verksamhet. Detta kan röra sig om att exempelvis belysa relevanta frågor på koncern-, affärsområdes-, avdelnings- eller projektnivå. Ämnet inkluderar också studier av bland annat branschstrukturer, entreprenörskap, innovation, företagsnätverk och omvandlingsprocesser. Dessa kan skäras över flera organisationer i tid och rum. Forskningen kan även göras utifrån ett medarbetar- och intressentperspektiv.

Utbildningen bedrivs vid flera avdelningar vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Här möter du studenter från många olika bakgrunder och får möjlighet till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö.

Dokument

Kontaktpersoner

Möt våra doktorander

Nya doktorer

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet