29 november 2023

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången. – Ett pris som delas mellan många, och LiU har spelat en stor och viktig roll i detta arbete, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park och hedersdoktor vid LiU.

Vallastaden
Vallastaden i Linköping, en innovativ stadsdel som rönt mycket uppmärksamhet.
Linköping var en av tre finalister  (tillsammans med irländska Cork och italienska Padova) till EU-kommissionens pris iCapital Awards, i kategorin European Rising Innovative City. Ett pris som handlar om att lyfta europeiska städer, i Linköpings kategori städer upp till 250 000 invånare, där goda exempel finns på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Lena MirandaLena Miranda, vd för Linköping Science Park och hedersdoktor vid LiU. Foto Magnus Johansson

Första svenska vinnarstaden

När tre skulle bli till en stod Linköping som vinnare – som den första svenska staden någonsin. Linköping har en stark tradition av innovation och samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället. LiU:s över 50 år långa historia har varit en tung spelare i sammanhanget, menar Lena Miranda. 

– Forskning och kunskap har omsatts i en lång rad banbrytande innovationer som nått en världsmarknad - men även varit med och utvecklat företag och verksamheter i regionen. Vår förmåga att knoppa av framtida innovationsbolag talar sitt tydliga språk i termer av framgångshistorier.

Stark konkurrensfördel

Det tvärvetenskapliga förhållningssättet på LiU, tror Lena Miranda, kommer att vara en stark konkurrensfördel för att fortsätta utveckla hållbara lösningar i framtiden.

– Det finns en spetskompetens på LiU inom många framtidsområden som gör Linköping till en intressant plats för etableringar och strategiska forskningssamarbeten.

Louise Felldin, näringslivsdirektör på Linköpings kommun, framhåller också universitetets stora roll i priset.

– LiU har ju sedan starten haft samverkan och förnyelse som drivkraft, i såväl utbildning som forskning. Universitetet har varit som ett växthus för nya talanger och nya lösningar för kommersialisering och nyttiggörande. Men också som en aktiv partner i lokala och regionala satsningar och samarbetsprojekt för innovation och tillväxt. En person står och tittar.Louise Felldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun. Foto Christian Ekstrand

Lyskraften ökar

Prissumman ligger på 500 000 euro. Men vad innebär utmärkelsen för staden Linköping? Mycket tror Lena Miranda. 

– Linköpings lyskraft kommer att öka enormt, och vi kommer att bli intressanta för samarbeten i helt nya sammanhang – nationella och inte minst internationella. Det innebär också ett stort ansvar, att orka hålla i på den inslagna vägen, öka ambitionsnivån ytterligare och accelerera in i framtiden.

Louise Felldin håller med.
– Det är ett kvitto på att staden är på rätt väg och att den starka samverkansanda, som vi ofta lyfter, finns. På riktigt. Priset ger både mod och kraft att fortsätta innovera och samverka för en hållbar stad.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.