29 november 2023

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången. – Ett pris som delas mellan många, och LiU har spelat en stor och viktig roll i detta arbete, säger Lena Miranda, vd för Linköping Science Park och hedersdoktor vid LiU.

Vallastaden
Vallastaden i Linköping, en innovativ stadsdel som rönt mycket uppmärksamhet.
Linköping var en av tre finalister  (tillsammans med irländska Cork och italienska Padova) till EU-kommissionens pris iCapital Awards, i kategorin European Rising Innovative City. Ett pris som handlar om att lyfta europeiska städer, i Linköpings kategori städer upp till 250 000 invånare, där goda exempel finns på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Lena MirandaLena Miranda, vd för Linköping Science Park och hedersdoktor vid LiU. Foto Magnus Johansson

Första svenska vinnarstaden

När tre skulle bli till en stod Linköping som vinnare – som den första svenska staden någonsin. Linköping har en stark tradition av innovation och samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället. LiU:s över 50 år långa historia har varit en tung spelare i sammanhanget, menar Lena Miranda. 

– Forskning och kunskap har omsatts i en lång rad banbrytande innovationer som nått en världsmarknad - men även varit med och utvecklat företag och verksamheter i regionen. Vår förmåga att knoppa av framtida innovationsbolag talar sitt tydliga språk i termer av framgångshistorier.

Stark konkurrensfördel

Det tvärvetenskapliga förhållningssättet på LiU, tror Lena Miranda, kommer att vara en stark konkurrensfördel för att fortsätta utveckla hållbara lösningar i framtiden.

– Det finns en spetskompetens på LiU inom många framtidsområden som gör Linköping till en intressant plats för etableringar och strategiska forskningssamarbeten.

Louise Felldin, näringslivsdirektör på Linköpings kommun, framhåller också universitetets stora roll i priset.

– LiU har ju sedan starten haft samverkan och förnyelse som drivkraft, i såväl utbildning som forskning. Universitetet har varit som ett växthus för nya talanger och nya lösningar för kommersialisering och nyttiggörande. Men också som en aktiv partner i lokala och regionala satsningar och samarbetsprojekt för innovation och tillväxt. En person står och tittar.Louise Felldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun. Foto Christian Ekstrand

Lyskraften ökar

Prissumman ligger på 500 000 euro. Men vad innebär utmärkelsen för staden Linköping? Mycket tror Lena Miranda. 

– Linköpings lyskraft kommer att öka enormt, och vi kommer att bli intressanta för samarbeten i helt nya sammanhang – nationella och inte minst internationella. Det innebär också ett stort ansvar, att orka hålla i på den inslagna vägen, öka ambitionsnivån ytterligare och accelerera in i framtiden.

Louise Felldin håller med.
– Det är ett kvitto på att staden är på rätt väg och att den starka samverkansanda, som vi ofta lyfter, finns. På riktigt. Priset ger både mod och kraft att fortsätta innovera och samverka för en hållbar stad.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.