07 november 2019

När digitaliseringen inom äldreomsorgen ökar blir samspelet mellan människa och teknik en viktig fråga. Under årets upplaga av samverkansdagen gav föreläsarna olika perspektiv och infallsvinklar på den här aktuella och viktiga frågan.

Magnus Johansson

Samverkansdagen är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Uppdraget ligger inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan kommunen och universitetet och har arrangerats tolv gånger sedan starten 2007. Samverkansdagen är en del av East Sweden Innovation Week sedan flera år tillbaka.
Samverkansdagen 2019, Pär Westrin, samverkansutvecklare LiU, Lise-Lotte Järvinen, Linköpings kommun Foto Magnus Johansson- Varje samverkansdag har ett tema och i år var det dags för omsorgsfrågor, säger Lise-Lotte Järvinen, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun. Vi vill lyfta fram vårt samarbete med frågor som ligger i tiden och också problematisera dem.
- Inom ramen för CKS samverkansuppdrag är samarbetet kring den här dagen något vi värdera högt, säger Brita Hermelin, professor vid CKS och moderator för dagen. Det ger oss tillfälle att bidra till kunskapsspridning och lärande inom många områden där kommuner är involverade.

Bilder skapar samtalsämnen

Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet, var en av talarna under dagen. Hon berättade om två appar som utvecklats i ett EU-finansierat projekt och som används på bland annat äldreboende som stöd i samtal med personer med demens.
- Kommunikation med personer med demens är en aktivitet i sig, det är omvårdnad, höjer livskvalitén och måste få egen plats.
Med hjälp av apparna kan personal och vårdtagare titta på slumpvis utvalda bilder, filmer eller musik och samtala kring dem. Man använder surfplattor, som är mer intuitiv med sin bläddra-funktion än vad en datormus är, men större än en telefon.
Samverkansdagen 2019, Christina Samuelsson Foto Magnus Johansson- Personalen vet ofta inte vad man ska prata med vårdtagarna om, säger Christina Samuelsson. Bilderna hjälper till att skapa samtalsämnen, man får en gemensam grund och bidrar till att man lär känna varandra.
Resultat från studien visar att samtalen kring bilderna blir längre, patienterna tar egna initiativ till samtal och det fungerar också att samtala i grupp, något som personer med demens annars kan ha svårt för.

Teknik som löser problem

Samverkansdagen 2019, Lisa Widerberg Foto Magnus JohanssonLisa Widerberg är masterstudent i kognitionsvetenskap och deltog med sin kandidatuppsats i CKS årliga uppsatstävling. Hennes arbete handlar om IT och äldreomsorg och hon presenterade den under samverkansdagen.
- Det viktigaste är att förstå människan som ska använda tekniken, säger Lisa Widerberg. I min uppsats fick jag bekräftat det jag trodde, att folk är rädda, obefogat, för tekniken. Men om man istället fokuserar på det problem som tekniken är tänkt att lösa då blir de mer positiva. Så prata med folk först innan man inför ny teknik, är ett gott råd.

Dagen avslutades med ett exempel från Linköpings kommun där Kerstin Agnvik och Joakim Jederström berättade om projekt kring digitala levandsberättelser. De visade på hur införandet av surfplattor i kommunens verksamhet kan ge människor med demens en möjlighet att bli personliga i sina berättelser. Syftet är att med hjälp av personliga bilder, filmer och musik skapa möjlighet till en meningsfull vardag och stimulerande samtal för personer med demenssjukdom.

 

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.