Nya professorer installeras och doktorer promoveras vid årets akademiska högtid. Professorerna bedriver forskning inom alltifrån fetma, genus och hjärtsjukdomar till miljösmarta transporter, möbeldesign, material och nya perspektiv på digitala medier. Möt 2019 års 18 nya professorer.

Installerade våren 2019

Video

Andreas Nobel, möbeldesign

En forskande inredningsarkitekt och möbeldesigner som studerar hur maskiner och verktyg för tillverkning av möbler påverkar tänkande och formgivning. Han intresserar sig också för den speciella pedagogik som utvecklas på design- och konsthögskolor. Läs mer

 

 


Video

Andreas Wladis, katastrofmedicin och traumatologi

Han forskning syftar till att förbättra de ofta kaotiska internationella insatserna vid naturkatastrofer i låginkomstländer. Han studerar också hur vapenrelaterade skador, brännskador med mera bäst behandlas med begränsade resurser. Läs mer


Video

Carl-Johan Carlhäll, klinisk fysiologi

Forskningen syftar till att utveckla och tillämpa avancerade avbildningsmetoder för bedömning av hjärtats funktion hos patienter med hjärtsjukdomar. Forskningen bidrar till en individualiserad och optimerad behandling av patienten. Läs mer 


Video

Christian Kowalkowski, industriell marknadsföring

Hans forskning fokuserar på hur produktföretag kan stärka sin konkurrenskraft genom nya affärsmodeller som bygger på innovativa och avancerade tjänster och helhetslösningar, ofta benämnt tjänstefiering. Läs mer
Video

David Engblom, neurobiologi

I sin forskning undersöker han de nervcellskretsar i hjärnan som ligger bakom obehag och lidande. I synnerhet är han intresserad av hur kretsarna aktiveras vid olika sjukdomstillstånd för att på sikt kunna bryta signalkedjan och minska lidandet. Läs mer

Video

Ericka Johnson, tema genus

Forskningen handlar bland annat om hur den medicinska tekniken påverkar vårt förhållande till sex, genus, kropp och identitet. Hon studerar de normer och värderingar som ligger bakom olika medicinska beslut, produkter och behandlingar. Läs mer
Video

Henrik Pedersen, oorganisk kemi

Tunna filmer finns överallt i vår vardag. De skapas oftast med hjälp av CVD (chemical vapor deposition) där ångor av molekyler får reagera med varandra. I sin forskning utvecklar han CVD- metoden, exempelvis för utveckling av strömsnål elektronik. Läs mer

Video

Jesper Olsson, språk och kultur

Intresserar sig för hur digitala medier integreras i omgivningen och vilka nya perspektiv det framkallar, något som även aktualiserar humanioras roll i samhället. Han är programchef för det humanistiska miljöforskningsprogrammet The Seed Box.

Video

Lennart J Nilsson, adj allergologi

Hans forskning handlar om barn och allergi. Allergiska biverkningar av vaccinationer är exempel på en forskningsgren och livskvaliteten hos barn med födoämnesallergi är en annan. Parallellt med forskningen arbetar han också som läkare och allergolog.


Video

Magnus Blinge, adj klimatsmarta transporter

Transporter av gods måste ske effektivare och mer miljösmart, utan att svensk industri tappar konkurrenskraft. Hans uppdrag är att koordinera transportforskningen vid LiU och tillsammans med forskare vid LiU och VTI visa upp hållbara transportsystem.
Läs mer

Video

Maria Lerm, medicinsk mikrobiologi

Forskningen syftar till att förstå hur vårt immunförsvar kan omprogrammeras eller tränas för att ge oss ett bättre försvar mot tbc. Ett mål är också att hitta ett läkemedel mot tbc, multiresistenta tuberkulosbakterier är i dag ett globalt problem. Läs mer
Video

Marie Blomberg, obstetrik och gynekologi

Hon startade tidigt den forskning som stadigt ökar kunskaperna om hur fetma påverkar mor och barn under en graviditet. Forskningen har lett till ett individualiserat och mer jämlikt omhändertagande av gravida kvinnor med högt BMI. Läs mer

Video

Marie Löf, näringsfysiologi

Forskningen handlar om kost och fysisk aktivitet i relation till hälsa hos främst gravida kvinnor och barn. Hon har utvecklat forskningsfältet mHealth där mobilappar ger stöd för hälsosamma levnadsvanor för gravida och för barn i förskoleåldern.
Video

Martin Hägglund, fysioterapi

Forskningen syftar till att förstå hur skador uppstår, riskfaktorer samt vilka konsekvenser skador får för idrottare, klubbar och samhälle. I forskningen utvecklas förebyggande åtgärder, som det väl spridda träningsprogrammet Knäkontroll. Läs mer

Video

Mathilda Björk, arbetsterapi

Hennes forskning handlar om hur reumatisk sjukdom och långvarig smärta påverkar individens vardag. Med ett tydligt patientperspektiv vill hon vara en länk mellan forskningen och kliniken och därmed verka för en effektiv rehabilitering. Läs mer

Video

Muhammad Nawaz, adj halvledarmaterial

Forskningen är inriktad på halvledarmaterial för olika kraftapplikationer. Han studerar speciellt material som kiselkarbid, galliumnitrid, galliumoxid och grafen - alla med stor potential för användning i nästa generations kraftelektronik. Läs mer

Video

Peter Johansson, omvårdnad

Forskningen förbättrar vården av de patienter med hjärtsjukdom som lider av psykisk ohälsa och sömnproblem. Här ingår även utveckling, utvärdering och implementering av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram för dessa hjärtpatienter. Läs mer

Video

Torsten Olbers, kirurgi

Forskningen handlar om behandling av svår fetma och ärftliga rubbningar av ämnesomsättningen. Forskningen visar att metoden gastric bypass, utförd med titthålskirurgi, innebär ändringar av mag-tarmsystemet som också leder till förändrade beteenden. Läs mer

Installerade 2018