Tema Miljöförändring förfogar över en komplett utbildningsmiljö från grundutbildning till forskarutbildning i Miljövetenskap.

Tema M erbjuder ett kandidatprogram (Miljö, klimat och hållbar utveckling), ett tvåårigt mastersprogram (Master in Science for Sustainable Development), samt forskarutbildning. Vi bedriver också ett flertal fristående kurser i miljövetenskap, hållbar utveckling och geografi. Den övergripande ambitionen är att utbilda studenter med förmåga att integrera och kommunicera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och hållbarhetsfrågor på lokal, nationell och global nivå.

 

Video

 


Program och kurser

Kontakta oss

Nyheter

Relaterat innehåll