04 oktober 2021

I september 2021 meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som kommer att få bidrag till forskningsinfrastruktur. Ett av bidragen gick till Kemiskt biologiskt konsortium. Maria Lerm och Fredrik Elinder leder LiUs nod i projektet.

Maria Lerm David Einar

I september 2021 meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som kommer att få bidrag till forskningsinfrastruktur detta år. Ett av bidragen gick till projektet Kemiskt biologiskt konsortium. Maria Lerm och Fredrik Elinder, professorer vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), är en del av projektet, som med hjälp av finansieringen kommer att expandera och utvecklas. 

- Konsortiet tillhandahåller bland annat bibliotek av hundratusentals små molekyler som kan användas i läkemedelsutveckling, säger Fredrik Elinder. 

 Fredrik Elinder. Fredrik Elinder. Foto Thor BalkhedPengarna går också till att köpa apparatur som kan användas för att analysera effekten av dessa molekyler. 

- Vi kommer också att kunna köpa en maskin för automatisk elektrofysiologiska mätningar, säger Fredrik Elinder.

Finansieringen gör att Maria Lerm kan anställa en person som gör att labbet nationellt kan tillhandahålla expertis inom utveckling av screening av substansbibliotek för att hitta nya medel mot bakterier och virus. 

- Detta görs med hjälp av avancerad utrustning som gruppen arbetar med inne i säkerhetslaboratoriet där man kan odla farliga virus och bakterier, säger hon.

Projektet ska knyta ihop sex stycken lärosäten utspridda i Sverige, med varandra, och med Science for Life Laboratory, Sveriges största infrastruktur som enbart ägnar sig åt ”life science”. Bland annat kommer det att bildas noder på de lärosäten som ligger utanför de ursprungliga lärosätena, som ligger i Stockholm och Umeå. Samarbetet mellan universitet är en viktig faktor till finansieringen, tror Fredrik Elinder.

- Det är en infrastruktur av nationellt intresse. Jag tror även att det var viktigt med att många lärosäten är inblandade, säger han. 

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.