Neuroteknikgruppen

Neuroteknik

Forskning sker i gränslandet mellan teknik och neurokirurgi med fokus på minimalinvasiva instrument, modellering och simulering samt klinisk implementering och utvärdering inom följande områden:  

Djup hjärnstimulering (DBS)

DBS-teknikens mekanismer studeras genom att kombinera datorsimuleringar, fysiologiska mätningar, bildbehandling och kliniska studier. Patient-specifik modellering, simulering och visualisering av elektriska fältet runt DBS-elektroder har utvecklats och används för att öka förståelsen vid till exempel Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och Tourettes syndrom, och olika typer av DBS-elektroders funktion.

Optisk navigering vid neurokirurgisk operation

Laser Dopplertekniken (LDF) och reflektionsspektroskopi (DRS) har anpassats för användning under stereotaktisk neurokirurgi för definition av optiska banor för DBS-mål och för varning av ökat blodflöde som kan ge blödningar. Det möjliggör också studier av hjärnans mikrocirkulation och syremättnad. Metoden har använts vid fler än 100 DBS-inläggningar. Kunskapen överförs nu till ett system för långtidsmätning inom neurointensivvården och tumörbiopsier.  

Fluorescensteknik för operation av hjärntumörer

Ett system för mätning av 5-ALA inducerad fluorescens från maligna hjärntumörer har utvecklats av oss. Prob-tekniken har utvärderats vid mer än 50 operationer, med och utan neurokirurgiskt fluorescensmikroskop. Metoden introduceras nu inom pediatrisk neurokirurgi och vid stereotaktisk biopsi tillsammans med LDF.

Neuronmodeller

Neuronmodellering sker med programvara och fysiska konstruktioner. Programvarumodeller kombineras med simuleringar av DBS för ökad kunskap om den aktiverade vävnadsvolymen och för förståelsen av DBS.

Forskningsprojekt

Publikationer och videoföreläsning

Gruppmedlemmar

Samarbetspartners

Nyheter

Organisation