23 oktober 2022

Magnus Hjertén blev bara 31 år. Ett medfött hjärtfel tog hans liv 1999. Till minne av honom har hans föräldrar testamenterat alla sina tillgångar till Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet.

illustration av hjärta och lungor Vid LiU pågår mycket forskning om hjärtat och lungorna. leonello

– Det här är ett mycket betydelsefullt stöd till hjärtforskningen vid Linköpings universitet. Donationen ökar avsevärt chanserna för våra forskare att kunna driva sina projekt och få fram ny viktig kunskap. Det är vi mycket tacksamma för, kommenterar professor Lena Jonasson, dekanus på Medicinska fakulteten.

Magnus Hjertén var son till Linköpingsborna Lars-Inge och Kerstin Hjertén. Han var deras enda barn och arbetade med IT-frågor på Polismyndigheten i Stockholm. Föräldrarna kände inte till att sonen Magnus hade ett allvarligt fel på hjärtat, hans bortgång kom hastigt och oväntat.

– Det var naturligtvis väldigt svårt för föräldrarna, som det är för alla i en sådan situation, berättar Marie-Louise Imselius, syster till Lars-Inge Hjertén som avled vid jultid 2020, 87 år gammal.

Hans fru Kerstin Hjertén hade då gått bort några år tidigare. Direkt efter sonen Magnus död 1999 bestämde sig föräldrarna för att testamentera all sin kvarlåtenskap till Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet. 

– Det var ett naturligt val för dem. De ville verkligen bidra till forskningen kring hjärtsjukdomar för att förhindra att fler personer skulle drabbas på samma sätt som Magnus, säger Marie-Louise Imselius.

Varken Lars-Inge eller Kerstin Hjertén hade någon direkt koppling till Linköpings universitet, men valet av just LiU och Stiftelsen Hjärtfonden var ändå naturligt på grund av anknytningen till Linköping, tror systern.

– Linköpings universitet låg närmast till, helt enkelt. Jag vet egentligen inte så mycket mer om detta, annat än att det alltid varit väldigt tydligt sedan Magnus dog att de ville donera sina pengar till hjärtforskningen på vårt universitet här i Linköping. Jag tror det gav mening åt deras liv, att kunskapen kring hjärtsjukdomar på så sätt skulle öka och att andra föräldrar inte skulle behöva uppleva något liknande som de gjort.

Stiftelsen Hjärtfonden stöttar forskningen

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet är en lokal stiftelse. Den grundades på 1980-talet och stöttar framför allt yngre forskare vid Linköpings universitet inom området hjärt- och kärlsjukdomar. De tillhör våra vanligaste sjukdomar och svarar för 55 procent av dödligheten av Sveriges befolkning. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva dessa sjukdomar kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Hjärtforskarna utvecklar hela tiden bättre metoder och tekniker för att förebygga och behandla hjärtsjukdomar. Den framgångsrika forskningen har gjort att sjukligheten successivt minskat men fortfarande finns mycket att göra. 

LiU Donation bistår med rådgivning

Kristina Lyngenberg arbetar vid universitetets centrala verksamhet för finansiellt stöd. Hon hjälper alla intresserade med rådgivning kring såväl testamenten och stiftelser, som med annat stöd till LiU:s forskning och utbildning. 

– En del personer som funderar på att skriva testamente kommer fram till att de vill prova att stödja ett forskningsområde redan när de är i livet. Fördelen med det är att de kan följa med i utvecklingen och förhoppningsvis hinna se vad stödet bidrar till, säger Kristina Lyngenberg. Hon betonar att både små och stora gåvor är värdefulla för forskningen.

– Det går att rikta ett testamente till Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet men också till något annat område som känns angeläget att stödja. Man kan även i samband med en gåva hedra minnet av en person eller uppmärksamma en persons födelsedag, påpekar hon. 

Så kan du stödja!

Kontakt

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.