SCAPIS Update

Insamlingen i SCAPIS, den stora svenska befolkningsstudien som omfattar 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-65 år, är nu avslutad.

  
I början av mars 2019 hölls en informationsdag om datainsamlingen och hur materialet kan användas i forskning. I den här filmen kan du ta del av den information som presenterades.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU