23 april 2021

Sedan datainsamlingen inom SCAPIS avslutades 2018 har ett omfattande arbete pågått med att samla data från studiens alla sex sites i en nationell databas. 17 mars 2021 öppnar nu SCAPIS Portal genom vilken forskare i Sverige kan ansöka om data från SCAPIS.

Fotografi av sjuksköterska som mäter blodtryck och puls på patient

SCAPIS Portal återfinns via SCAPIS nationella hemsida riktad till forskare, www.scapis.org Där finns också information kring vad som krävs för att göra en ansökan om data från SCAPIS samt uppdaterad information om data som finns att ansöka om i nuläget. För att kunna göra en ansökan i Portalen behöver man skapa ett konto. Det går dock att söka bland och se datavariabler i Portalen utan att skapa konto och logga in. Genom SCAPIS Portal får du som forskare tillgång till en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.