SCAPIS Portal öppnar för ansökningar om data från SCAPIS-studien

Sedan datainsamlingen inom SCAPIS avslutades 2018 har ett omfattande arbete pågått med att samla data från studiens alla sex sites i en nationell databas. 17 mars 2021 öppnar nu SCAPIS Portal genom vilken forskare i Sverige kan ansöka om data från SCAPIS.

Fotografi av sjuksköterska som mäter blodtryck och puls på patient

SCAPIS Portal återfinns via SCAPIS nationella hemsida riktad till forskare, www.scapis.org Där finns också information kring vad som krävs för att göra en ansökan om data från SCAPIS samt uppdaterad information om data som finns att ansöka om i nuläget. För att kunna göra en ansökan i Portalen behöver man skapa ett konto. Det går dock att söka bland och se datavariabler i Portalen utan att skapa konto och logga in. Genom SCAPIS Portal får du som forskare tillgång till en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS

Senaste nytt från LiU