14 november 2023

Byggtransporter inne i städerna skapar stora störningar. De kan minskas rejält. Men då krävs bättre planering och styrning – tidigt i byggprojekten.

En person står vid en byggarbetsplats.
Genom att ha rätt saker, vid rätt plats, vid rätt tillfälle går det att spara mycket pengar och samtidigt spara på miljön, säger Anna Fredriksson. Thor Balkhed

Att Anna Fredriksson skulle jobba med logistik och bli vass på att styra och planera materialflöden är ganska logiskt.

– Logistik handlar väldigt mycket om resurseffektivitet och lite krasst kan man säga att jag hatar att göra saker i onödan. Så har det alltid varit, gick det att hitta en snabbare väg till skolan, ja då utforskade jag det.

Nära industrin

När hon lämnade Västervik, för att läsa till civilingenjör i industriell ekonomi på LiU i slutet av 1990-talet, fanns det inga tankar på en akademisk karriär. Men när Annas man fick en tjänst som industridoktorand på Volvo i Göteborg började hon snegla intresserat och något år senare fick hon själv en möjlighet på Chalmers som doktorand. Ett val som visade sig vara helt rätt.En person står utomhus.Anna Fredriksson, nybliven professor inom bygglogistik, tror att genom tydlig styrning och planering kan byggtransporter inne i städerna minskas rejält. Foto THOR BALKHED

– Jag tycker om att fördjupa mig i saker och har genom åren jobbat i forskningsprojekt kopplat till många olika branscher. Jag har hela tiden sysslat med en applicerad forskning som är nära industrin, att få möjlighet att se och jämföra hur många olika företag jobbar är spännande.

2014 gick flytten tillbaka till Östergötland och en återkomst på LiU som lektor på ITN. Knappt tio år senare, våren 2023, installerades Anna Fredriksson som professor inom bygglogistik.

Spännande forskningsområde

– Jag har aldrig varit driven av titlar, utan tyckt att mitt forskningsområde varit så kul, spännande och intressant att jag velat fortsätta. Sen ska man inte sticka under stol med att det underlättar att ha en professorstitel. Man bemöts på ett annat sätt och med en annan respekt som kvinna i en mansdominerad bransch som byggbranschen.

Varje år presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, sin 100-lista med aktuella och innovativa forskningsprojekt som ses ha stor potential att göra nytta i samhället i framtiden. På den senaste listan finns Störningsfri stad med. Anna Fredriksson leder projektet där LiU-forskare samverkar med en mängd olika företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Målet är att ta fram ett planeringsverktyg som förbättrar trafikplaneringen kring byggen inne i städer och på så sätt kan minska antalet byggtransporter rejält.

– Genom att ha rätt saker, vid rätt plats, vid rätt tillfälle går det att spara mycket pengar. Att göra saker resurseffektivt medför att vi samtidigt sparar på miljön.

Jätteprojekt

Tidigare forskning kring bygglogistik har haft stort fokus på själva byggarbetsplatsen – inte på hur material ska komma till och från de aktuella platserna. Störningsfri stad tittar på hur byggprojekt kan framdrivas på ett effektivt sätt, samtidigt som stadslivet runt omkring påverkas så lite som möjligt.

– Då är planering och styrning det vi kan jobba med. Vilken tid på dygnet ska material anlända? Vilken typ av transporter ska vi ha? Helst vill man ha med det så tidigt som möjligt i stadsplaneringsprocesserna. Foto THOR BALKHED

– Just nu jobbar vi med Ostlänken och det är väldigt roligt att vara en del av ett sådant jätteprojekt. Det kommer påverka Norrköping och Linköping i hög grad och vi behöver redan nu titta på om det behövs byggas provisoriska vägar och liknande för att stödja en attraktiv stad under genomförande.

Enligt Anna Fredriksson är bygglogistik en fråga som blir allt viktigare i Sverige. Men att det fortfarande finns stora möjligheter att göra saker mycket bättre är något som driver henne.

– I mycket annan logistikforskning, som exempelvis fokuserar på traditionell industri, tittar man på att öka effektiviteten någon procent. Inom bygglogistik jobbar vi med förbättringar på 20-30 procent. Får man till det blir det en väldigt stor samhällsnytta samtidigt som det gynnar företagen.

Läs mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.