Bygglogistik och flytt av produktion – vad har dessa områden gemensamt?

Anna Fredriksson är docent och lektor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN),  Linköpings universitet, och ingår i KTS:s Bygglogistikgrupp.

Anna har tre huvudsakliga forskningsområden; bygglogistik, taktisk planering och supply chain planning och flytt av produktion. 

Inom bygglogistikområdet  bedriver hon för tillfället två projekt: det JPI Urban/Vinnova finansierade CIVIC projektet, och det ReSource finansierade Cirkulera Mera projektet. CIVIC syftar till att bättre hantera bygglogistikflöden i staden genom ökad involvering av olika intressenter i designen av bygglogistiklösningar och Cirkulera Mera hur vi kan öka möjligheterna till en cirkulär ekonomi genom logistik och Supply Chain Management.

Inom taktisk planering driver Anna det Vinnova UDI-finansierade projektet DigiPlan som tittar på hur vi kan skapa förutsättningar för planering inom byggområdet genom bättre informationsutbyte. 

Gällande flytt av produktion arbetar hon med frågor som flytt av kunskap, hur man kan korta uppstartsprocesser och minska riskerna kopplat till materialtillgång.

Anna är del av editorial advisory board (EAB) för Journal of Manufacturing Technology Management och är vice ordförande i ITN:s styrelse och del i programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL). 

Anna är också examinator och kursansvarig för kurserna TNK114 Logistik i försörjningskedjor och TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik.

Karriär

 • November 2017
  Lektor/docent på Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), enheten Bygglogistik.
 • November 2014 – november 2017
  Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Mars 2014 – november 2014
  Research fellow Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Juli 2011 – mars 2014
  Postdoc på avdelningen Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Nov 2005 – juni 2011
  Ph.D. student på avdelningen för Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Jan 2005 – nov 2005
  Trainee på Transbulk 1904 AB, Göteborg. 
 • Mar 2004 – dec 2004
  Produktionsutvecklare, Pentronic AB, Västervik. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Visa/dölj innehåll

Relaterad information
Visa/dölj innehåll