Kommunikatör med inriktning på sociala medier

Jag är kommunikatör knuten till Kommunikations- och marknadsavdelningen, enheten Innehållsproduktionsenheten.

Jag jobbar framför allt med universitets olika sociala mediekanaler (Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn), men gör även andra uppdrag med jämna mellanrum. Då oftast med fokus på foto och video.

Du är välkommen att höra av dig till mig med frågor gällande sociala medier, foto och/eller video.

Kollegor

Organisation