Kommunikatör

Jag arbetar som kommunikationskonsult på Institutionen för hälsa, medicin och vård respektive Institutionen för medicinsk teknik.

HMV

På Institutionen för hälsa medicin och vård, HMV, har jag tillsammans med ytterligare en kommunikatör, ansvar för den externa och interna kommunikationen. Det innefattar bland annat arbete med den externa och interna webben, produktion av foto- och videomaterial samt produktion av nyhetsbrev.

IMT

På Institutionen för medicinsk teknik, IMT, har jag, tillsammans med Kommunikationsgruppen, ansvar för IMT:s externa och interna kommunikation. Det innefattar bland annat arbete med den externa och interna webben, kommunikativ stöttning till forskningsgrupperna och produktion av nyhetsbrev.

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll