Internkommunikation

Jag är anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Innehållsproduktionsenheten. Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos Universitetsförvaltningen.

Mitt främsta fokus ligger på internkommunikation där jag till största delen arbetar med LiU:s intranät för flertalet av Universitetsförvaltningens avdelningar. Jag ingår även i intranätsledningen och intranätsredaktionen.
 
Hör gärna av dig med frågor och funderingar om kommunikation!

Kollegor på Innehållsproduktionsenheten Visa/dölj innehåll

Mina arbetsplatser Visa/dölj innehåll