Fotografi av Linn Andersson

Linn Andersson

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Universitetsförvaltningen.

Kommunikatör med fokus på internkommunikation

Jag är anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Innehållsproduktionsenheten. Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos Universitetsförvaltningen.

Mitt främsta fokus ligger på internkommunikation där jag till största delen arbetar med LiU:s intranät för flertalet av Universitetsförvaltningens avdelningar.

Kollegor på Innehållsproduktionsenheten

Mina arbetsplatser

LiU - Sveriges mest attraktiva universitet

Lär dig mer om Linköpings universitet