Kommunikatör med fokus på internkommunikation

Jag är anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Innehållsproduktionsenheten. Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos Universitetsförvaltningen.

Mitt främsta fokus ligger på internkommunikation där jag till största delen arbetar med LiU:s intranät för flertalet av Universitetsförvaltningens avdelningar.
 
Tillhör du förvaltningen och har frågor om kommunikation, hör gärna av dig till mig.

Medarbetare på Innehållsproduktionsenheten

Mina arbetsplatser

LiU - Sveriges mest attraktiva universitet