Fotografi av Björn Stafstedt

Björn Stafstedt

Kommunikatör

Mitt uppdrag är att ge kommunikativt stöd till universitetsledningen.

En kommunikatör med hum om mycket

”På förmågan att kommunicera vilar all mänsklig gemenskap. Skrivandets glädje är tänkandets glädje. Ur skrivandet stiger din tanke ren och klar, när den är mogen för det”. (Lars Falk – Skrivbok, 1997)

Jag är journalisten och radioprataren som blev kommunikatör, copy, PR-konsult, marknadschef och som numera arbetar som kommunikationsstrateg och ledningskommunikatör (och ibland som projektledare). Mina arbetsplatser har varit många och spännande – Sveriges Radio, Östgötateatern, Kriminalvårdsstyrelsen, Erichs Communication, Ariom, Saab och Linköpings universitet plus några andra glömda eller förträngda. Jag har skaffat mig kompetens i lärosalar på Linköpings och Göteborgs universitet (Statskunskap och Kulturvetarlinjen) samt Stockholms universitet (journalistutbildningen) men framför allt erfarenhet genom att ständigt pröva nytt eller utveckla det jag gjort förut. Det har varit en spännande karriär som gett mig ett stort nätverk och stort utrymme för den egna kreativiteten. Jag har aldrig blivit specialist på något, snarare generalist fast på en allt mer verklighetsnära nivå.

”Egentligen kan jag inget, vet inget, men har ett hum om mycket. Det märkliga är att kombinationer av hum kan bli sjufaldigt värdefulla. Inte som i matematiken där ett hum plus ett hum blir två hum, och ett gånger ett bara ett”. (Lars Falk)

Medarbetare inom ledningsstöd

Universitetsledningen

Min avdelning och enhet

Innehållsproduktionsenheten