Presentation

Jag leder marknadsenheten som består av ett 15-tal personer. Här finns marknadsförare, projektledare och koordinatorer som genom olika kanaler och aktiviteter riktar sig till LiU:s målgrupper.

Enheten ansvarar bland annat för promotionshögtiderna, studentmottagningen Kalas, alumnikontakter och kampanjer/aktiviteter i studentrekryterande syfte och för att visa LiU:s framstående forskning och samverkan med omgivande samhälle. 

En viktig del i vårt arbete är att utveckla LiU:s position som ett universitet som står för förnyelse och visa hur vi lever upp till syftet ”att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar”.

I chefskapet ingår arbetsledning och coachning, verksamhetsplanering, budget, uppföljning, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt en del andra personalfrågor.

Efter många år som journalist och kommunikatör på flera spännande arbetsplatser, både inom den offentliga och privata sektorn, känns det bra att vara tillbaka på Linköpings universitet och ha förmånen att arbeta med en av de riktigt viktiga frågorna: hur kunskap och forskning kan bidra till ett bättre samhälle. 

Medarbetare på Marknadsenheten

Kommunikations- och marknadsavdelningen