Fotografi av Ann-Mari Skude

Ann-Mari Skude

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Universitetsförvaltningen.

Kommunikatör med fokus på internkommunikation

Jag jobbar som kommunikatör och tillhör Innehållsproduktionsenheten.

Största delen av min tid arbetar jag på uppdrag av Studentavdelningen, med fokus på internkommunikation. Jag planerar och producerar material anpassat till rätt målgrupp och kanal, vilket kan vara innehåll på intranätet, framtagning av trycksaker och textbearbetning av interna informationssidor.

Jag är också med i den centrala intranätsgruppen där vi jobbar med att utveckla och förbättra det interna informationsflödet. 

Mina arbetsplatser

Kollegor