Fotografi av Karin Linhardt

Karin Linhardt

Kommunikatör

Jag arbetar som kommunikatör på Universitetsförvaltningen (UF).

Målgruppen är i fokus

Det är alltid viktigt att ha sin målgrupp i åtanke för att nå fram till rätt personer vid rätt tidpunkt. Mina arbetsuppgifter styrs av vem målgruppen är och beroende på om det är medarbetare, studenter eller framtida kollegor tar jag fram och anpassar budskap och innehåll därefter, vare sig om det är tryckt eller digitalt material.

Majoriteten av min tid arbetar jag på uppdrag för Digitaliseringsavdelningen, där uppdraget är brett. Det kan handla om att ta fram trycksaker, bearbeta text till interna informationssidor, göra intervjuer och nyheter, ta bilder, följa upp statistik och göra korta informationsvideor - för att nämna några delar. IT-området är i ständig rörelse och det är viktigt att våra medarbetare och studenter informeras, kan hänga med och ges möjlighet att tänka nytt.

När det kommer till våra intranät för studenter och medarbetare är jag en del i vår centrala intranätsgrupp. Jag har ett fortbildningsansvar för vårt interna redaktörsnätverk. Jag ansvarar också för att planera olika teman för att lyfta relevant internt innehåll vid rätt tidpunkt under året. Att experimentera med nya funktioner och bidra till utveckling i vårt innehållshanteringsverktyg brukar jag också gladeligen ta mig an.

Tipsa

Skicka nyhetstips om LiU som riktar sig till intern och extern målgrupp till nyhet@liu.se.

Artiklar jag skrivit

Tre personer i samspråk framför dator.

Marcus och Thibault bygger om studenternas app

Tillit, frihet och möjligheten att hela tiden lära sig nytt är några anledningar till att de trivs på LiU.

Jenny står vid kateder och trycker på kontrollpanel och har blicken vänd mot skrivtavlan.

Hon skapar teknik-trygghet för medarbetare

Jenny har koll på tekniken när någon behöver hjälp vid en föreläsning eller disputation. Hon och ett antal andra IT-tekniker finns i närheten vid behov som uppstår på campus.

Johan Peterson

”Vi hjälps åt och vi samarbetar”

Nätverken är ett viktigt arbetsverktyg för att driva arbetet framåt för IT-arkitekten Johan. Just nu bygger han dessutom upp ett universitet från grunden.

Mina medarbetare på Innehållsproduktionsenheten

Min arbetsplatser

Arbeta på LiU - Sveriges mest attraktiva universitet

Lär dig mer om Linköpings universitet