Intern kommunikation i centrum

Jag arbetar med mest intern information, framför allt i uppdrag hos IT-avdelningen. Skicka nyhetstips som riktar sig till extern målgrupp till nyhet@liu.se eller socialmedia@liu.se. 

ArtiklarVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll

Mer om LiUVisa/dölj innehåll