Kommunikation i flera kanaler

Jag arbetar med både intern, extern information och sociala medier. Skicka nyhetstips till nyhet@liu.se eller socialmedia@liu.se.

I arbetet med intern information arbetar jag på uppdrag hos IT-avdelningen. 


ArtiklarVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll

Mer om LiUVisa/dölj innehåll