Intern kommunikation i fokus

Jag arbetar med intern information i huvudsak, framför allt med uppdrag hos IT-avdelningen. Skicka nyhetstips som riktar sig till iintern och extern målgrupp till nyhet@liu.se.

Artiklar Visa/dölj innehåll

Min avdelning Visa/dölj innehåll

Mer om LiU Visa/dölj innehåll