Intern kommunikation i fokus

Jag arbetar med intern information i huvudsak, framför allt med uppdrag hos IT-avdelningen. Skicka nyhetstips som riktar sig till intern och extern målgrupp till nyhet@liu.se.

Artiklar

Min avdelning

Mer om LiU