Forskningskommunikation

Jag arbetar som kommunikatör inom Institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum HEAD. Min främsta uppgift är att sprida information om vår forskning
och forskningsresultat till omvärlden.

Jag kommunicerar främst via webb och sociala medier, men jag producerar också informationsmaterial i form av broschyrer, foldrar, informationsblad och annonser med mera.

Uppgifter

  • Utveckla och underhålla flertalet webbplatser. 
  • Producera informationsmaterial. 
  • Planera, marknadsföra och genomföra seminarier och konferenser.

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer
Visa/dölj innehåll