Forskningskommunikation

Jag är formellt anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och
marknadsavdelningen, på Forskningskommunikations- och pressenheten, men arbetar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Mina uppdragsgivare inom institutionen är framförallt Avdelningen för funktions-
nedsättning och samhälle samt Linnécentrum HEAD och mitt uppdrag är att sprida information om deras forskning och resultat till omvärlden. 

I min roll som kommunikatör så planerar, genomför, utvecklar och utvärderar jag olika kommunikationsinsatser.

Jag tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, koordinerar olika projekt samt fungerar som bollplank för ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor.

I mitt arbete så ingår det att skriva och bearbeta olika texter, göra layout av olika typer av informationsmaterial samt utveckla och underhålla ett antal hemsidor.

Jag arbetar främst med webb och sociala medier, men även med event. Vartannat år så arrangerar vi t ex. en världskonferens inom hörselforskning, CHSCOM.

 

CHSCOM2022 Visa/dölj innehåll

Konferens CHSCOM
CHSCOM, Cognitive Hearing Science for Communication

Världskonferens inom hörsel

Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2022.

Till konferensens sida

Forskning Visa/dölj innehåll