Fotografi av Louise Mattsson

Louise Mattsson

Kommunikatör

Jag är nyhetsredaktör för Liunet student, intranätet för studenter vid Linköpings universitet.

Med fokus på intern kommunikation gentemot våra studenter

Jag är anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) och tillhör Innehållsproduktionsenheten (INPRO).

Mitt aktuella uppdrag är som nyhetsredaktör för Liunet student, intranätet för studenter vid Linköpings universitet.

Liunet student samlar information om det som är studienära, till exempel vad som gäller på campus; vilket stöd LiU erbjuder; hur man kan plugga utomlands; vilka rättigheter och skyldigheter studenter har samt annan praktisk information. 

Medarbetare på Innehållsproduktionsenheten

Det här är Linköpings universitet