Forskningskommunikation

Jag är formellt anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och
marknadsavdelningen, på Forskningskommunikations- och pressenheten, men arbetar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Mina uppdragsgivare inom institutionen är framförallt Institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum HEAD och mitt uppdrag är att sprida information om deras forskning och resultat till omvärlden. 

I min roll som kommunikatör så planerar, genomför, utvecklar och utvärderar jag olika kommunikationsinsatser.

Jag tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, koordinerar olika projekt samt fungerar som bollplank för ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor.

I mitt arbete så ingår det att skriva och bearbeta olika texter, göra enklare layout samt utveckla och underhålla ett antal hemsidor.

Jag arbetar främst med webb och sociala medier, men även med event. Vartannat år så arrangerar vi t ex. en världskonferens inom hörselforskning, CHSCOM.

 

Kommunikatörer på Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på Forskningskommunikations- och pressenheten
Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer
Visa/dölj innehåll

CHSCOM - Världskonferens inom hörselforskning
Visa/dölj innehåll