Medicinsk pedagogik

Lärande i samverkan

Medicinsk simulering på Clinicum.

Vi bedriver spetsforskning inom medicinsk pedagogik i ett brett perspektiv. Allt lärande inom både utbildning och inom hälso- och sjukvård studeras.

Forskningen inom Medicinsk pedagogik vid LiU rör sig kring fyra huvudområden:
 •     Pedagogiska processer i utbildning och vård
 •     Interprofessionellt lärande
 •     Pedagogiska utvecklingsprojekt
 •     Simulering

Medicinsk pedagogik är en forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten. Nätverket integrerar forskning om lärande och utbildning med utveckling av utbildning för lärande. Interprofessionellt lärande är ett strategiskt utbildningsområde i samverkan mellan fakulteten och sydöstra sjukvårdsregionen.

Foto: Emma Busk Winquist

Forskning bedrivs bland annat inom:

 • Professionellt lärande relaterat till arbetslivet
 • Problembaserat lärande (PBL)
 • Interprofessionellt lärande (IPL)
 • Fullskaliga simuleringar (utbildning för interprofessionella team)
 • Metodträning/kompetensutveckling
 • Virtuella patienter
 • Pedagogiska processer i hälso- och sjukvård

 

Forskningen bedrivs vid flera verksamheter inom Linköpings universitet. Forskare från både Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) och Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV) finns representerade inom forskargruppen. Forskning bedrivs också på Clinicum och Didacticum.

Forskning

Pedagogisk profil

Pedagogisk utveckling

Från vår verksamhet

Närliggande verksamheter