16 augusti 2022

Det nya internationella masterprogrammet i strategisk samhällsplanering är det första i sitt slag i Sverige. Med kunskaper i samhällsutmaningar som digitalisering, urbanisering, globalisering och klimatförändringar kommer programmets studenter att vara redo för att planera framtidens städer.

Vallastaden

Programmet startar hösten 2020 då den första kullen kandidatstudenter från Samhällsplanerarprogrammet tar examen. Masterprogrammet är en möjlighet för de studenter som vill specialisera sig inom samhällsplanering. Det kan även läsas av studenter som har studerat kulturgeografi, statsvetenskap, miljövetenskap, urban studies med mera. Det vänder sig också till internationella studenter och speciellt till dem som intresserar sig för hållbara utmaningsfrågor utifrån en europeisk kontext, berättar, Kristina Trygg utvecklingsansvarig för masterprogrammet.

Fokus på samhällsutmaningar

Masterprogrammet är inriktat på strategisk planering samt hur man leder samhällsprocesser och planerar på ett mer översiktligt plan. Fokus ligger på de europeiska länderna, även om exempel från länder utanför Europa kommer att belysas.
- Studenterna kommer att fokusera på utmaningarna i samhället som digitalisering, urbanisering, klimatförändringar, globalisering och social jämlikhet. Komplexa frågor som innebär att studenterna måste lära sig hur de ska förstå och hantera hållbara utmaningar för att kunna prioritera.

Aktuella områden som tas upp i utbildningen är förhållandet mellan stad och land, något som blir allt viktigare med de urbaniseringstrender som gör att fler människor flyttar in till städerna. Ett annat område är hur man tar in ny teknologi när man planerar städer.

Digitala verktyg

Studenterna får under programmet lära sig hur man utformar strategier och policies samt leder projekt och arbetsprocesser. Andra viktiga kunskaper är hur man lyssnar in och tar del av vad andra aktörer, som till exempel medborgare och företag, tycker i de här frågorna.
- Studenterna får lära sig att använda digitala verktyg som till exempel visualisering och scenariometoder. De får även möjlighet att träffa aktörer ute i samhället. Externa föreläsare kommer att delta och det kommer också att ingå studiebesök. Det går att välja att göra praktik som valbar kurs. Då får studenten själv ordna med praktikplats.

Nära kontakt med aktuell forskning

Utbildningen har nära kontakt med forskningen på Tema Teknik och social förändring. Kristina Trygg forskar själv i ett projekt om planering för en hållbar energiomställning. I projektet studeras hur svenska kommuner tar till sig ny teknik i planeringsprocesser. Hon har även gjort liknande projekt i Kina.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.