16 augusti 2022

Det nya internationella masterprogrammet i strategisk samhällsplanering är det första i sitt slag i Sverige. Med kunskaper i samhällsutmaningar som digitalisering, urbanisering, globalisering och klimatförändringar kommer programmets studenter att vara redo för att planera framtidens städer.

Vallastaden

Programmet startar hösten 2020 då den första kullen kandidatstudenter från Samhällsplanerarprogrammet tar examen. Masterprogrammet är en möjlighet för de studenter som vill specialisera sig inom samhällsplanering. Det kan även läsas av studenter som har studerat kulturgeografi, statsvetenskap, miljövetenskap, urban studies med mera. Det vänder sig också till internationella studenter och speciellt till dem som intresserar sig för hållbara utmaningsfrågor utifrån en europeisk kontext, berättar, Kristina Trygg utvecklingsansvarig för masterprogrammet.

Fokus på samhällsutmaningar

Masterprogrammet är inriktat på strategisk planering samt hur man leder samhällsprocesser och planerar på ett mer översiktligt plan. Fokus ligger på de europeiska länderna, även om exempel från länder utanför Europa kommer att belysas.
- Studenterna kommer att fokusera på utmaningarna i samhället som digitalisering, urbanisering, klimatförändringar, globalisering och social jämlikhet. Komplexa frågor som innebär att studenterna måste lära sig hur de ska förstå och hantera hållbara utmaningar för att kunna prioritera.

Aktuella områden som tas upp i utbildningen är förhållandet mellan stad och land, något som blir allt viktigare med de urbaniseringstrender som gör att fler människor flyttar in till städerna. Ett annat område är hur man tar in ny teknologi när man planerar städer.

Digitala verktyg

Studenterna får under programmet lära sig hur man utformar strategier och policies samt leder projekt och arbetsprocesser. Andra viktiga kunskaper är hur man lyssnar in och tar del av vad andra aktörer, som till exempel medborgare och företag, tycker i de här frågorna.
- Studenterna får lära sig att använda digitala verktyg som till exempel visualisering och scenariometoder. De får även möjlighet att träffa aktörer ute i samhället. Externa föreläsare kommer att delta och det kommer också att ingå studiebesök. Det går att välja att göra praktik som valbar kurs. Då får studenten själv ordna med praktikplats.

Nära kontakt med aktuell forskning

Utbildningen har nära kontakt med forskningen på Tema Teknik och social förändring. Kristina Trygg forskar själv i ett projekt om planering för en hållbar energiomställning. I projektet studeras hur svenska kommuner tar till sig ny teknik i planeringsprocesser. Hon har även gjort liknande projekt i Kina.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.