14 maj 2024

Ett batteri gjort av zink och lignin som kan användas över 8000 gånger. Det har forskare vid Linköpings universitet utvecklat med visionen att det billiga och hållbara batteriet ska kunna användas i länder där tillgången på elektricitet är begränsad. Studien är publicerad i tidskriften Energy & Environmental Materials.

Två forskare i ett labb.
Reverant Crispin och Ziyauddin Khan vid Laboratoriet för organisk elektronik. Thor Balkhed

– Solceller har blivit relativt billigt och många människor i låginkomstländer har dem. Men vid ekvatorn går solen ner klockan sex och då tar elektriciteten slut. Så även om vår batteriteknik har något lägre prestanda än dyra litiumjonbatterier hoppas vi att den på sikt ska kunna erbjuda en lösning för de hushållen och företagen, säger Reverant Crispin, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet.

Knappbatteri på finger.
Batteriet forskarna utvecklat är litet men tekniken går att skala upp.Thor Balkhed
Tillsammans med sin forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik och forskare vid Karlstads universitet och Chalmers har han utvecklat ett effektivt batteri som baseras på zink och lignin – två billiga och miljömässigt hållbara ämnen.

Laddbart batteri

Batteriet har en energitäthet som motsvarar blybatterier men utan det giftiga blyet. Det är stabilt och kan användas över 8000 gånger men ändå bibehålla sin prestanda till cirka 80 procent. Dessutom kan batteriet hålla sin laddning i cirka en vecka vilket är betydligt längre än andra liknande zinkbaserade batterier som laddas ur på endast några timmar.

Brunt pulver hälls i en glasskål.
Lignin är en restprodukt från papperstillverkning.Thor Balkhed
Batterier baserade på zink finns på marknaden redan idag, främst som engångsbatterier. Men de förutspås komplettera och i vissa fall ersätta litiumjonbatterier på sikt.

– Litiumjonbatterier är bra när de hanteras rätt. Men de kan vara explosiva, de är krångliga att återvinna och en del av utvinningen av vissa ämnen som kobolt är väldigt problematisk ur både miljö- och humanrättsynpunkt. Då är att vårt batteri är ett hållbart alternativ när energitäthet inte är avgörande, säger Ziyauddin Khan, forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU.

Extremt billigt

Problemen med zinkbatterier har varit dålig beständighet då zink reagerar med vattnet i batteriets elektrolytlösning. Reaktionen leder till utveckling av vätgas och att zinken får en annorlunda struktur, något som gör batteriet i princip obrukbart.

För att stabilisera zinken används en elektrolyt med kaliumakrylbaserat salt (WiPSE). Det Linköpingsforskarna nu har kunnat visa är att när WiPSE används i ett batteri med zink och lignin blir stabiliteten väldigt hög.

Rosa vätska droppar ner i brunt pulver.
Elektrolytlösningen håller batteriet stabilt.Thor Balkhed
– Både zink och lignin är superbilligt och batteriet är enkelt återvinningsbart. Och räknar du på kostnaden per användningscykel blir det ett extremt billigt batteri jämför med litiumjon- eller blybatterier, säger Ziyauddin Khan.

Går att skala upp

I dagsläget är batterierna som utvecklats i labbet små. Men forskarna menar att de går att göra stora batterier, ungefär som ett bilbatteri, tack vare att både lignin och zink är billigt och finns i stora mängder. Men för massproduktion krävs att ett företag tar över.

Reverant Crispin menar att Sveriges position som rikt innovationsland gör det möjligt att hjälpa andra länder till mer hållbara alternativ.

– Man kan se det som vår skyldighet att hjälpa låginkomstländer att inte göra om samma misstag som oss. När de bygger upp sin infrastruktur behöver de börja med grön teknik direkt. Om ohållbar teknologi introduceras kommer den att användas av många miljarder människor vilket kommer att leda till en katastrof för klimatet, säger Reverant Crispin.

Forskningen finansierades i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom Wallenberg Wood Science Centre, Vetenskapsrådet, Åforsk, svenska regeringens strategiska forskningsområde på avancerade funktionella materiel, AFM, vid Linköpings universitet samt Vinnova genom Fun-Mat II. Det långsiktiga samarbetet med Ligna Energy AB inom Swedish Electricity Storage and Balancing Centre är finansierat av Energimyndigheten.

Artikeln: Water-in-Polymer Salt Electrolyte for Long-Life Rechargeable Aqueous Zinc-Lignin Battery, Divyaratan Kumar, Leandro R. Franco, Nicole Abdou, Rui Shu, Anna Martinelli, C. Moyses Araujo, Johannes Gladisch, Viktor Gueskine, Reverant Crispin & Ziyauddin Khan; Energy & Environmental Materials 2024, publicerad online 7 maj 2024. DOI: 10.1002/eem2.12752

Kontakt

Strategisk satsning

Forskningsmiljö

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.