Presentation

Xavier Crispin disputerade inom kemi år 2000 vid universitetet i Mons, Belgien under handledning av professor J.L. Bredas, med avhandlingen: "Chemisorption of vinylpolymer on transition metal surfaces: Theoretical modelling via DFT methods".

Xavier fick ett individuellt Marie Curie stipendium för att arbeta på Linköping Universitet som forskarassistent med professor W. R. Salaneck.

Han har lärt sig och arbetat med många olika spektroskopitekniker (XPS, ARUPS, NEXAFS) för att karakterisera molekylär ordning och elektronstruktur hos halvledande polymerer och molekyler, liksom de energier som skapas vid gränsytor mellan dessa material och elektroder.

År 2004 blev han docent i Professor Magnus Berggrens grupp på Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Xavier arbetade med olika organiska elektroniska enheter och utvecklade också kurser i molekylär fysik och organisk elektronik.

År 2011 fick Xavier ta emot Tage Erlanders pris från Svenska Kungliga Vetenskapsakademien för hans demonstration att ledande polymerer kan vara termoelektriska material.

Under 2011 fick hans forskning finansiering av Europeiska forskningsrådet från deras ERC Starting Grant Program. År 2014 blev han professor på laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings Universitet. Han tilldelades Tage Erlanders pris 2011 och Göran Gustafssonpriset 2016. 

Xaviers forskningsintresse är fokuserat på användningen av ledande polymerer som energimaterial i superkondensatorer, termoelektronik och bränsleceller.

Xavier Crispin och Sara StrömbergFoto Thor Balkhed
Xavier Crispin visar Sara Strömberg från Grants office, ett instrument i Renrummet på Campus Norrköping.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Nyhetsartiklar om Xavier CrispinVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll