08 oktober 2023

Hur får man ut all spännande och viktig forskning till allmänheten? Under vetenskapsfestivalen Forskarfredag storsatsade LiU och testade flera nya varianter av möten och publika arrangemang.

Ungdomar tittar på en robot. LiU-studenten Wiktor Liev, som är med i robotföreningen FIA, visade upp robotar för nyfikna barn på kulturhuset Agora i Linköping. Jonas Roslund

Under devisen att forskare är ”vanliga människor med ovanligt spännande jobb” skapas mötesplatser och arrangemang för att allmänhet och forskarvärlden ska mötas. I år gjorde LiU en storsatsning under vetenskapsfestivalen. Precis som tidigare år har forskare lånats ut till klassrum över hela länet – men det arrangerades även flera publika arrangemang.

Möjligheter till samarbeten

I Studenthuset på campus Valla förvandlades Lövverket till en forskarhörna – en presentationsstafett där åtta LiU-forskare från olika fält fick 15 minuter var att berätta om sin forskning och hur den kan göra nytta i samhället i framtiden. En person talar inför publik.Lotten Wiréhn var en forskarna som tog plats i Forskarhörnan. Foto Magnus Johansson
Lotten Wiréhn, lektor på Tema Miljöförändring, forskar om klimatförändringarnas effekter på jordbruket i Sverige. Hon lyfte under sin kvart fram att vi behöver bli medvetna om vilka risker det finns med klimatförändringar för jordbruket och att vi behöver skapa ett mer robust samhälle.

– En sådan här dag är viktig för att skapa engagemang i frågan och väcka nyfikenhet. Att vi värdesätter mat och visar upp processen som krävs för att skapa den mat vi får på bordet. Att prata på det här sättet är även en möjligt att lyfta fram vad vi gör och skapa möjligheter till samarbeten.

Allmänheten är mottagaren

Precis vid ingången till Studenthuset hade Security Link byggt upp en mötesplats för att berätta om sin tvärvetenskapliga forskning inom krishantering, säkerhet och skydd av samhällsinfrastrukturer. Bland annat visade doktoranden Marc Friberg upp hur vi kan rädda liv genom utbildning i blödningskontroll. Att möta allmänheten på det här sättet är både kul och ett elementärt inslag i forskargärningen. En person praktiserar blödningskontroll. Marc Friberg demonstrerade blödningskontroll för nyfikna utanför Studenthuset på campus Valla. Foto Magnus Johansson

– Jag tycker det är väldigt viktigt, då det i slutändan är allmänheten som på ett eller annat sätt blir mottagaren av slutsatser och resultat från ett forskningsprojekt. I mitt fall, där min forskning kretsar kring utbildning i blödningskontroll för just allmänheten, blir detta givetvis extra viktigt. Då gäller det att komma ut utanför sin akademiska sfär och diskutera och prata om sin forskning.

Bra initiativ

Han gillar initiativet med Forskarfredag och hoppas på fler publika möten framöver.

– Det är definitivt ett bra initiativ som jag gärna ser mer av och jag hade väldigt roligt. Jag tror nyckeln, för att skapa ett ännu större intresse, är att få till en kontinuitet i den här typen av arrangemang så att allmänheten vet om att det här är en återkommande grej.

Flera av arrangemangen tog plats utanför campus. Både i Norrköping och Linköping var det panelsamtal med AI i fokus och på kulturhuset Agora i Skäggetorp i Linköping bjöds det på allt från medborgarforskning om luftkvalitet till att robotföreningen FIA visade upp sin verksamhet. Fenomenmagasinet var också på plats och experimenterade tillsammans med de unga besökarna.

Läs mer om ForskarFredag

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.