16 maj 2023

Under 2023 föreslogs en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Men hur går vi från ord till handling? Det vill vi ta reda på i Barnafridskonferensen 2024. Temat är Aldrig våld! Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling. 

”Vi vill alla ha fred. Finns det då ingen möjlighet att vi kan förändra oss, innan det är för sent? Att vi kan lära oss ta avstånd från våld? Försöka bli en ny sorts människor, helt enkelt. Men hur skulle det gå till, och var skall vi i så fall börja? Jag tror att vi måste börja från grunden. Med barnen.”
Astrid Lindgren

Astrid Lindgren fick 1978 ta emot den Tyska Bokhandelns fredspris. I anslutning till det höll hon tacktalet Aldrig våld! som blev vida känt. Det var i det talet hon berättade om pojken som varit olydig och som i brist på en käpp, gråtande bar hem en sten för att hans mor skulle kunna straffa honom genom att kasta stenen på honom. Modern kramade sonen länge och lade sedan stenen i köket som en ständig påminnelse om löftet hon gav sig själv: Aldrig våld!

Löftet om att aldrig utöva våld mot barn i någon form är fortfarande lika aktuellt. 1979 blev Sverige först ut med att införa förbud mot barnaga, och 2020 blev barnkonventionen del av svensk lag. Under 2023 är det så dags för Sverige att sjösätta en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck - En uppväxt fri från våld. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet under den närmaste tioårsperioden. Men hur går vi från ord till handling? Det vill vi ta reda på i Barnafridskonferensen 2024. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ta del av både föreläsningar i plenum och i valbara spår. Utgångspunkten för samtliga föreläsningar är de ingående delarna i den nationella strategin:

  • Förebyggande arbete
  • Att upptäcka våld
  • Skydd, stöd och behandling för barn
  • Barn i brottmålsprocessen
  • Kunskaps- och metodutveckling

Läs mer om Barnafridskonferensen här.

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.