26 april 2021

En ny app för personer med långvarig smärta har utvecklats och är redo att testas i ett pilotprojekt. Forskarna har som mål att appen SWEPPE* ska ge personer med långvarig smärta ett användbart verktyg för att kunna hantera sin smärta i både arbetsliv och vardag.

En man håller på att kliva ut ur bil, håller sig för ryggen och ansiktsuttrycket visar obehag.
Andrey Popov

Efter avslutad rehabilitering inom sjukvården, när individer med långvarig smärta ska återvända till arbete, har dessa personer ett fortsatt behov av stöd för att hantera sin smärta. Det kan vara svårt att omsätta all den kunskap man har fått med sig från rehabiliteringen i arbetsliv och vardag. Nationella uppföljningar visar också att personer inte återgår till arbete i så hög grad som är önskvärt efter rehabilitering. 

– Vi har identifierat i tidigare genomförda projekt att det finns ett glapp vad gäller stöd för att kunna komma tillbaka till sitt arbete efter avslutad rehabilitering. Det kan handla om att arbetsgivaren inte har de kunskaper som behövs och att arbetstagaren inte kan omsätta det hen lärt sig under rehabiliteringen. Idén om en app som ett verktyg för både arbetstagare och arbetsgivare är sprunget ur det, säger Christina Turesson, postdoktor på Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Strategier för att hantera smärta vid arbetsåtergång

Appen SWEPPE ska kunna coacha och ge en överblick om vad som påverkar användarnas mående positivt och negativt. De som använder appen får sätta ett arbetsrelaterat mål, identifiera hinder och utforska strategier för att kunna nå sitt mål. Genom att göra en hälsoskattning varje dag kan de få insikt i vilka vanor som leder till bra mående för dem. Användarna kan också välja att dela information om sitt mål och vilket stöd hen behöver av sin arbetsgivare. Arbetsgivaren kan i sin tur använda SWEPPE i en egen vy som innehåller information som delas med dem och fakta som är användbar för dem.
– Tidigare forskning genomförd av både oss och av andra visar att arbetsgivare har svårt att veta hur de kan stötta sina medarbetare när de är tillbaka på arbetet. I arbetsgivarens vy finns därför även fakta om långvarig smärta, samlat i ett kort och lättillgängligt format. Den enskilde individen behöver därför inte själv bära ansvaret för att överföra sådan information till arbetsgivaren, säger Mathilda Björk, professor i arbetsterapi på HMV.

Överblick varje vecka

Varje vecka gör användarna en veckoavstämning för att se hur det går att nå det uppsatta målet. De har också tillgång till ett faktabaserat bibliotek och via en funktion som kallas för ”Fråga Coachen” kan användare via appen också få svar och tips från forskarna om långvarig smärta och arbete.
- I tester har användare uttryckt att det känns som att det finns någon som bryr sig i SWEPPE. Det bidrar till en trygghet att man blir sedd. Genom funktionen att ställa frågor till coachen får vi också möjlighet att se vad vi kan komplettera det bibliotek av fakta som finns i appen, säger Mathilda Björk.

Person håller i mobiltelefon på ett kontor. I mobiltelefonen är appen SWEPPE öppen.Appen SWEPPE. Foto Karin Linhardt

Pilotstudie igång

Patientperspektivet och nyttan har funnits med från start och varit viktig för projektet. En forskningspartner med egen erfarenhet av långvarig smärta har varit del av forskargruppen och både arbetsgivare och personer med långvarig smärta har kontinuerligt varit delaktiga i utvecklingsprocessen. Just nu pågår en pilotstudie med 15 patienter med långvarig smärta i Östergötland och lika många arbetsgivare som ska prova appen i 3 månader. Därefter utförs en större nationell studie med uppskattningsvis 150 deltagande patienter och arbetsgivare. I denna randomiserade studie får några deltagare använda sig av appen och några får delta utan stöd från den för att jämförelser sedan ska kunna göras.

Appen finns i Google Play och App store men kan just nu bara användas av personer som deltar i forskningsprojektet. När projektet är slutfört är det tänkt att den ska kunna bli tillgänglig för alla som kan ha behov av den. Redan nu ser forskarna potential för fler användningsområden.
– Vi ser att den här typen av stöd även kan fungera för andra patientgrupper. Om SWEPPE visar sig ha god effekt hoppas vi kunna vidareutveckla appen till andra grupper som behöver stöd i sin arbetsåtergång, säger Mathilda.

Projektet pågår mellan 2020 och 2023 och finansieras av FORTE. I forskningsprojektet medverkar bland annat:

  • Christina Turesson, Mathilda Björk, Frida Svanholm och Gunilla Liedberg på LiU och Smärt- och rehabiliteringscentrum (Region Östergötland)
  • Forskningspartner Eva Petersson Reumatikerförbundet
  • Björn Äng och Linda Vixner på Högskolan i Dalarna
  • Monica Löfgren på Karolinska Institutet.

 

* SWEPPE - A Sustainable WorkEr - An innovative digital support for Persons with chronic Pain and their Employers

Mer information

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.