Fler antagna till vårens utbildningar

Antalet antagna till högskoleutbildningar våren 2022 har minskat i landet som helhet. Men Linköpings universitet går mot strömmen, här ökar antalet antagna med 6,2 procent jämfört med våren 2021. Framför allt är det socionomprogrammet som ökar.

En bokstavsskylt stavar Thor Balkhed

När det gäller antagning till utbildningsprogram ökar antalet från 636 antagna 2021 till 705 antagna vårterminen 2022, enligt Universitet- och högskolerådets (UHR) statistik. Framför allt är det socionomprogrammet som antagit fler än föregående år. Men också på arbetsterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet i Linköping ökar antagningen. Och på sjuksköterskeprogrammet i såväl Linköping som Norrköping ökar antalet reserver liksom på läkarprogrammet.

På psykoterapeutprogrammet görs antagning enbart vart annat år vilket gör att det inte går att jämföra med föregående år. Detsamma gäller för folkhögskoleprogrammet på halvfart där någon antagning inte gjordes till vt2021.
Även när det gäller fristående kurser har antalet antagna ökat på Linköpings universitet.

I landet som helhet har antalet antagna sjunkit med nästan fyra procent. Men 15 lärosäten har tagit in fler studenter jämfört med förra våren, däribland alltså LiU.
– Totalt har LiU antagit ca 70 studenter fler till utbildningsprogram till våren 2022 jämfört med året innan i urval 1. Eftersom den procentuella ökningen (6,2 procent) jämförs med föregående år blir siffrorna för LiU:s del lite ”falskt höga” eftersom antagning till två program inte gjordes till vårterminen 2021, säger LiU:s utbildningsråd Ragnhild Löfgren. Men även utan dessa två utbildningar har antagningen ökat med cirka 30 studenter, där socionomprogrammet står för den största ökningen. 

De som erbjudits plats på högskoleutbildning kan svara senast den 17 december. Den 22 december går det andra antagningsbeskedet ut och reserverna får veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2022.


Till dig som kommit in på LiU

Senaste nytt från LiU