28 september 2022

Lena Miranda, vd för Linköping Science Park, blir hedersdoktor vid Linköpings universitet. Hon hedras tillsammans med möbelformgivaren Åke Axelsson och de internationella forskarna Lucy Henry, Barbara Riegel och Arnold Tukker vid den akademiska högtiden i november.

Porträtt av kvinna som ler, Lena Miranda
Ny hedersdoktor: Lena Miranda, vd för Linköping Science Park. Peter Karlsson, Svarteld form & foto

Lena Miranda utses till teknologie hedersdoktor för sitt starka engagemang i samverkan mellan universitetet och näringslivet och sitt brinnande intresse för innovation och entreprenörskap kopplat till samhällsutveckling. Efter studier inom kultur- och medievetenskap vid LiU har hon varit verksam i olika branscher och 2014 blev hon vd för Linköping Science Park. Lena Miranda har även varit styrelseordförande för Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och ledamot i regeringens innovationsråd.

Teknologie hedersdoktor blir också Åke Axelsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare. Under sin yrkesverksamma livsgärning har han skapat möbler för såväl kungliga rum som kyrkor och nationella kulturinstitutioner. Han hedras med anledning av sina insatser för möbelfältet som forsknings- och utbildningsämne och för design som drivkraft i en hållbar samhällsutveckling. Åke Axelsson har haft stor betydelse för utvecklingen vid Malmstens Linköpings universitet på Campus Lidingö och de utbildningar som erbjuds där inom möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering.

Forskar om cirkulär ekonomi, lärande och egenvård

Arnold Tukker, professor vid Leidens universitet i Nederländerna, blir även han teknologie hedersdoktor. Han är styrelseordförande för Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, där mer än 300 forskare fokuserar på systemanalys, teknik och design, affärsmodeller och beteenden samt styrning för en cirkulär ekonomi. Arnold Tukker har koordinerat stora europeiska forskningsprogram inom området resurseffektivitet och uppmärksammas för att i snart 20 års tid ha haft fruktbara samarbeten med LiU-forskare som lett fram till värdefull kunskap och nya forskningsprojekt.

Till filosofie hedersdoktor utses Lucy Henry, professor i tal och språk vid City, University of London i Storbritannien. Hon hedras som en föregångare inom forskning om lärande och tänkande hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar, framför allt inom hur arbetsminne påverkar utvecklingen av olika förmågor. Lucy Henrys samarbete med LiU startade 2009 och har sedan dess fördjupats genom flera gemensamma forskningsprojekt om kognition och intellektuell funktionsnedsättning.

Barbara Riegel, professor vid University of Pennsylvania i USA, blir medicine hedersdoktor. Hon har under flera decennier bedrivit internationellt ledande forskning inom omvårdnad med fokus på egenvård vid kroniska sjukdomar. Hon var gästprofessor vid Linköpings universitet 2010–2012 och utvecklade under denna tid flera nära forskningssamarbeten vid LiU som har fortsatt och intensifierats. Barbara Riegel var också drivande i det samarbete som LiU hade med University of Pennsylvania i starten av utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska i kirurgi.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid höstens akademiska högtid, som äger rum den 12 november i De Geer-hallen i Norrköping. Den 10 och 11 november kommer de att hålla föreläsningar som alla är välkomna till.

Foto Peter Holgersson AB

Läs om tidigare hedersdoktorer och promotionen

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.