22 mars 2023

Genom svensk registerdata har forskare kunnat beräkna samhällskostnaden för den sällsynta och obotliga hjärt- och lungsjukdomen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Studien visar att PAH har en hög kostnad för samhället redan flera år innan diagnos ställs.

Människor som går över ett övergångsställe.
Med uppgifter från svensk registerdata har forskargruppen kunnat sammanställa och beräkna PAH:s samhällskostnader bestående av vårdkostnader och sjukskrivningar.  Jacek Dylag, Unsplash.
Ett forskarsamarbete mellan Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Linköpings universitet och Lunds universitet har publicerat en studie om samhällskostnader för sjukdomen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Runt 50-70 svenskar får diagnosen varje år och cirka 50 procent avlider inom fem år efter diagnos. PAH drabbar både män och kvinnor oavsett ålder och utgörs av att lungornas blodkärl blir för trånga, vilket leder till högt blodtryck och på sikt skada på hjärtat. Sjukdomen kan inte botas men medicin för att bromsa utvecklingen och förbättra livskvalitén finns.
 
Med uppgifter från svensk registerdata har forskargruppen kunnat sammanställa och beräkna PAH:s samhällskostnader bestående av vårdkostnader och sjukskrivningar. De har på så sätt fått en bred bild av samhällskostnaderna relaterade till sjukdomen.
 
Hannes Runheim.Hannes Runheim. – Den svenska registerdatan är unik i sammanhanget. Den gör att vi får bättre underlag än tidigare studier för att inte bara beräkna PAH:s vårdkostnader, utan få en bredare förståelse för vad denna sjukdom kostar samhället, säger Hannes Runheim, doktorand och en av forskarna bakom studien.
 
Att samhällskostnaden för sjukdomen skulle visa sig vara hög jämfört med kontrollgruppen var väntat. Det forskarna dock även kunnat se är att dessa ökade kostnader för samhället börjar synas flera år innan diagnosen ställs. I studien har forskarna analyserat kostnader från fem år före till fem år efter diagnos.
 
– Även om PAH är en sällsynt sjukdom innebär den höga dödligheten och höga samhällskostnaden att det behöver utvecklas strategier för att kunna ställa diagnoser tidigare och ge mer effektiv behandling, menar Hannes Runheim.
 
Läs studien:  ”Societal costs associated with pulmonary arterial hypertension: A study utilizing linked national registries” Runheim H, Kjellström B, Beaudet A, Ivarsson B, Husberg M, Pillai N, Levin L-Å, Bernfort L. 2023. Pulmonary Circulation.

Kontakta forskare bakom studien

Mer forskning vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT)

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.