11 april 2023

Jenny har koll på tekniken när någon behöver hjälp vid en föreläsning eller disputation. Hon och ett antal andra IT-tekniker finns i närheten vid behov som uppstår på campus.

Jenny står vid kateder och trycker på kontrollpanel och har blicken vänd mot skrivtavlan.
KARIN LINHARDT

På LiU finns det flera olika typer av IT-service tillgänglig för medarbetarna så att vardagen ska flyta på. Gruppen av IT-tekniker som Jenny ingår i hanterar allt som kräver att någon hjälper till fysiskt på plats.

Jag har främst riktat in mig på vår uppstartshjälp i föreläsningssalar men hjälper också att bemanna våra servicepunkter och med leverans och uppstart av ny datorutrustning hos medarbetare. Alla tänkbara och otänkbara fel hjälper vi IT-tekniker till med!

Allt ska rulla på

Många olika typer av aktiviteter anordnas vid universitetet. Nyligen var det en heldag på campus med öppet hus, där presumtiva studenter kunde besöka våra lokaler och få veta mer om utbildningarna och livet på campus. Dagen innehöll bland annat panelsamtal och föreläsningar och där Jenny var inkopplad. 

– Då fanns jag på plats för att kontrollera att AV-utrustning fungerade som den skulle. Det mesta var lugnt och det kändes tryggt att man kan lita på att utrustningen fungerar som den ska.

Hybrid- och distansföreläsningar

Men ett öppet hus är inte den genomsnittliga dagen. Det är oftare så kallad uppstartshjälp som är inbokat i Jennys schema. Medarbetare kan boka teknikstöd i föreläsningssalar och det är vanligt i samband med att doktorander disputerar. Det är ett viktigt tillfälle och inget får gå fel.

Jenny justerar inställning på kontrollpanel i föreläsningssal. Foto KARIN LINHARDT – Jag har nog varit med vid uppstart av ett hundratal hybrid- och distansdisputationer nu. Jag kommer 30 minuter innan start för att koppla in, göra i ordning och prata med beställaren, säger hon.

Något som är gemensamt för många disputationer är att det är mycket nervositet som hänger i luften. Eftersom Jenny har så mycket erfarenhet kring tekniken känner hon att hon kan komma in och bidra med en trygg energi i salen. De inblandade får en sak mindre att vara nervös för.

– Nu är jag också en av flera IT-tekniker som genomgått HLR- och första hjälpen-utbildning, vilket känns tryggt. Om någon är så pass nervös att de svimmar vid disputationen vet jag till exempel hur jag ska bedöma och agera i situationen, säger Jenny.

Fixar kort- och långsiktiga lösningar

Oftast har hon koll på lite vanliga fel som kan uppstå och olika knep för att få i gång saker i föreläsningssalarna. Ibland kan det dock bli lite mer nerv i vardagen när det uppstår något tekniskt fel mitt under en pågående föreläsning.

– Är det mitt under en föreläsning måste man hitta en lösning så att den kan fortsätta. Då kan man få sätta ett tillfälligt plåster på en situation för att komma tillbaka senare och lösa det mer långsiktigt. Ibland får man applåder från studenterna i salen när man väl har lyckats lösa ett problem och föreläsningen kan fortsätta.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.