11 juni 2024

Genom stöd till entreprenörskap har universitetet inte bara stärkt kompetensbasen, utan även gett upphov till nya företag och jobb. Linköpings universitet är mer än en lokal aktör – universitetet är en nyckel till regionens framgång.

studenter i overall står vid beachflaggor
Magnus Johansson

 

 

porträttbild på en kvinna med mörkt hår och glasögon
Malin Thunborg, tillväxtchef för Region ÖstergötlandÖstsvenska Handelskammaren
Malin Thunborg, tillväxtchef för Region Östergötland, berättar om Linköpings universitets (LiU) betydelse för regionen när det kommer till kompetensförsörjning och innovationskraft.

– Vi har stort behov av att forskare, studenter och lärare lever och verkar i regionen och att de drar till sig nya studenter och nya företag. Att vi jobbar nära varandra är betydelsefullt för attraktionskraften i regionen. Östergötland, en region med tretton kommuner, är lagom stort för att klara en nära samverkan, säger Malin och fortsätter:

– Vi tittar mycket på hur studenterna också stannar kvar och arbetar, får jobb och etablerar sig. Våra studenter stannar kvar i hög grad, 48 procent, det är fantastiskt mycket. Vårt näringsliv är attraktivt för studenter.

Lena Miranda är vd för Linköping Science Park. För närvarande engagerad i ämnen som rör framväxande innovationsekosystem och systeminnovation.

Hur har Linköping Science Park bidragit till att stärka kompetensförsörjningen i regionen?

En kvinna i grön kavaj står mot en gronrutig vägg
Lena Miranda, vd för Linköping Science ParkPeter Karlsson

– Linköping Science Park består av en mix av startups, scaleups och internationella utvecklingsbolag och utgör en fantastisk arbetsmarknad för studenter och forskare. Nya forskningsresultat och studentidéer kommersialiseras inom ramen för företagsinkubatorn LEAD, hjärtat i Science Park. Och företagen bidrar till olika forskningssamarbeten inom universitetet liksom i olika aktiviteter med studenterna. Linköping Science Park faciliterar ett stort antal av dessa aktiviteter, säger Lena.

Linköping Science Park är en arena för tillväxt och innovation. Verksamheten omfattar stöd till innovationsbolag i tillväxt, teknikkluster inom bland annat cybersäkerhet, IoT och AI, vilka matchar universitetets profilområden vid tekniska fakultet. Därtill arbetar Linköping Science Park för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning, bland annat genom årliga events som rekryteringsmässa, exjobbsmässa och forskarmässa.

Linköpings universitets tvärvetenskapliga profil är kritisk för framtiden då samhället behöver ställas om för att möta utmaningar som åldrande befolkning, flyktingströmmar och utbyggnad av infrastruktur.

– Då blir tvärvetenskapen för att förstå storskaliga strukturer avgörande, så vi sitter på något väldigt unikt i Linköping, konstaterar Lena.

-------------------------------------------------------
Den här artikeln publicerades ursprungligen i en bilaga om LiU i Dagens Industri i januari 2024. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.