25 april 2024

Universitetslektorerna Donatella Puglisi och Jens Eriksson har tilldelats finansiering för det första NSF-finansierade samarbetet mellan Sverige och USA inom det prestigefyllda NSF Convergence Accelerator-programmet, Fas 1.

Två forskare från liu och en man från NSF
Jens Eriksson, Donatella Puglisi och Dr. Douglas Maughan, chef över National Science Foundation (NSF) Convergence Accelerator.

Programmet syftar till att främja forskning och innovation för att utveckla nya teknologier och lösningar för utmaningar som uppstår med farliga kemikalier. Vetenskapsrådet och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, i samarbete med den amerikanska National Science Foundation (NSF), investerar 3,8 MSEK i de två svenska forskarna för att leda projektet HEADLINE – Health Diagnostics Electronic Nose.

Forskningen syftar till att utveckla ett hybrid- och modulärt system för elektroniska näsor för tidig och icke-invasiv cancerdiagnostik. Det internationella teamet består av akademiska och industriella partners från Linköpings universitet och VOC Diagnostics AB i Sverige, samt från University of South Florida och University of Texas at Dallas i USA.

Convergence Accelerator-programmet strävar efter att göra praktik av grundforskning och hitta lösningar på samhällsproblem. Genom samverkan, användarutveckling och design fokuserad på människans problem och behov vill NSF påskynda lösningar under en mycket begränsad och intensiv tidsram.

"I denna satsning bryr sig NSF inte om konventionella prestandamått, som antalet publikationer eller citationer, utan de letar istället efter produkter och samhällelig påverkan. Det är en stor förändring från hur NSF vanligtvis arbetar", säger Jens Eriksson, universitetslektor i tillämpad fysik vid LiU och CTO för VOC Diagnostics.


"Utöver detta rapporterade våra granskare att vårt projekt tydligt visar en vilja att driva på, inte bara forskning utan, också utbildning, träning och kompetensutveckling, vilket bidrar till STEM-utbildning på flera nivåer och framhäver betydelsen av ledarskap och projektledningsfärdigheter," säger Donatella Puglisi.

Forskarna som samarbetar i projektet kände inte varandra sedan tidigare, men projektets koordinator, universitetslektor Arash Takshi från University of South Florida, beslutade sig för att använda en ovanlig metod för att hitta potentiella samarbetspartners.

"Han frågade Chat GPT vem som bedrev forskning inom sensorsystem i Sverige och mitt och Donatellas namn kom upp först," säger Jens Eriksson.

Fas 1 finansierar ett års forskning. De mest lovande projekten kommer att fortsätta till Fas 2, med 5 miljoner dollar under ytterligare två år. NSFs utmaning till teamen är att gå från idé till proof-of-concept, från låg- till högkvalitativ prototyp och sedan kommersialisering.

"Detta är en spännande möjlighet att få kunskap och kompetens inom go-to-market-strategi", säger Donatella Puglisi.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.