30 juni 2023

Med visionen att bli det ledande centret i Sverige för lärande inom digitalisering satsar nu Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering, där Linköpings universitet ingår, på att bygga upp ett Expert Learning lab som ska stärka kompetensen hos tekniska experter.

En del av superdatorn som lyser rött.
Thor Balkhed

Avancerad Digitalisering är ett samarbete mellan industrin och akademin i Sverige och utöver Linköpings universitet är initiativtagarna ABB, Ericsson, Saab, Volvo Group, Chalmers tekniska Högskola, Kungliga tekniska högskolan och Örebro universitet. Expert Learning Lab ska ta fram nya tankesätt och arbetsmetoder för att öka kompetensen kopplad till ny teknologi i innovativ labbmiljö.

– Det här är ett bra och viktigt projekt inom ett område som utvecklas oerhört snabbt och där kunskapsspridning inte får bli en flaskhals, säger Matts Karlsson som är vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Linköpings universitet (LiU).

– Jag konstaterar också att medlemmarna i projektet bland annat är LiU:s strategiska partners inom näringslivet och våra kollegor i Sveriges största forskningsprogram WASP. Vi representerar huvudstyrkan inom svensk digitalisering, säger Matts Karlsson.

Läs mer om Expert Learning Lab

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.