LiU i centrum för nytt digitaliseringslabb

Med visionen att bli det ledande centret i Sverige för lärande inom digitalisering satsar nu Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering, där Linköpings universitet ingår, på att bygga upp ett Expert Learning lab som ska stärka kompetensen hos tekniska experter.

En del av superdatorn som lyser rött. Thor Balkhed

Avancerad Digitalisering är ett samarbete mellan industrin och akademin i Sverige och utöver Linköpings universitet är initiativtagarna ABB, Ericsson, Saab, Volvo Group, Chalmers tekniska Högskola, Kungliga tekniska högskolan och Örebro universitet. Expert Learning Lab ska ta fram nya tankesätt och arbetsmetoder för att öka kompetensen kopplad till ny teknologi i innovativ labbmiljö.

– Det här är ett bra och viktigt projekt inom ett område som utvecklas oerhört snabbt och där kunskapsspridning inte får bli en flaskhals, säger Matts Karlsson som är vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Linköpings universitet (LiU).

– Jag konstaterar också att medlemmarna i projektet bland annat är LiU:s strategiska partners inom näringslivet och våra kollegor i Sveriges största forskningsprogram WASP. Vi representerar huvudstyrkan inom svensk digitalisering, säger Matts Karlsson.

Läs mer om Expert Learning Lab

Senaste nytt från LiU