28 juni 2021

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet får 9 miljoner kronor i en donation från två privatpersoner. – Det här är ett betydelsefullt stöd till vår hjärtforskning, kommenterar Lena Jonasson, dekanus på Medicinska fakulteten.

Kvinna som gör ett hjärta med händerna.

Donationen sker i form av ett testamente från de avlidna makarna Lars-Inge och Kerstin Hjertén från Linköping. Deras son avled på 1990-talet i tidig ålder av sin hjärtsjukdom och de bestämde sig redan då för att testamentera all sin kvarlåtenskap till hjärtforskningen vid LiU.

–Donationen ökar avsevärt chanserna för våra forskare att kunna driva sina projekt och få fram ny viktig kunskap. Det är vi tacksamma för, säger Lena Jonasson.

Kristina Lyngenberg arbetar vid universitetets centrala verksamhet för finansiellt stöd. Hon hjälper alla intresserade med rådgivning kring testamenten och stiftelser, liksom med annat stöd till LiU:s forskning och utbildning.

– En del personer som funderar på att skriva testamente kommer fram till att de vill prova att stödja ett forskningsområde redan när de är i livet. Fördelen med det är att de kan följa med i utvecklingen och förhoppningsvis hinna se vad stödet bidrar till, säger Kristina Lyngenberg. Hon betonar att både små och stora gåvor är värdefulla för forskningen.

– Det går att rikta ett testamente till Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet men också till något annat område som känns angeläget att stödja. Man kan även i samband med en gåva hedra minnet av en person eller uppmärksamma en persons födelsedag, påpekar hon.

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet är en lokal stiftelse. Den grundades på 1980-talet och stöttar framför allt yngre forskare vid LiU inom området hjärt- och kärlsjukdomar. De tillhör våra vanligaste sjukdomar och svarar för 55 procent av dödligheten av Sveriges befolkning. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva dessa sjukdomar kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Hjärtforskarna utvecklar hela tiden bättre metoder och tekniker för att förebygga och behandla hjärtsjukdomar. Den framgångsrika forskningen har gjort att sjukligheten successivt minskat men fortfarande finns mycket att göra.


Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.