18 april 2024

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn. De båda blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)
Seetha Murty är rektor för Silver Oaks skolor.Rajakumari Chiliukuri
Seetha Murty utses till filosofie hedersdoktor för sitt engagemang inom lärarutbildning, där hon möjliggjort att studenter och lärare vid LiU fått ökad global förståelse för utbildningsfrågor. Hon är sedan 15 år tillbaka rektor och pedagogiskt ansvarig för Silver Oaks internationella skolor i Hyderabad och Visakhapatnam i Indien. Hennes ledarskap, som prisats och uppmärksammats, utgår från Mahatma Gandhis antivåldsfilosofi. Det utbildningsvetenskapliga området vid LiU har de senaste tio åren samarbetat med Seetha Murty och personal och elever på Silver Oaks. Seetha Murty har varit central i samarbetet, både genom att ta emot och utbilda studenter under verksamhetsförlagd utbildning och sommarkurser och genom att vara en samtalspartner i framväxande forskningsprojekt.

Samarbete med Barnafrid

Porträtt av kvinna (Cindy W. Christian)
Cindy W. Christian är professor i pediatrik.Paul Crane
Cindy W. Christian blir medicine hedersdoktor. Hon har samarbetat med det nationella kunskapscentret Barnafrid vid LiU, svenska barnläkare och andra yrkesverksamma under flera år. Därigenom har hon bidragit till utvecklingen av Sveriges barnskyddsteam och omhändertagandet av misshandlade barn i hälso- och sjukvården. Hon är professor i pediatrik vid The Children's Hospital of Philadelphia (CHOP), ett av USA:s och världens främsta barnsjukhus, där hon i mer än två decennier har lett och utvecklat barnskyddsteamet. Mellan 2010 och 2015 var Cindy W. Christian den första medicinska chefen för Philadelphia Department of Human Services, där hon ledde arbetet att integrera samverkan med socialtjänsten i kliniska processer, rutiner och strategier för att förbättra hälsan hos barn i behov av stöd från samhället.

Två hedersdoktorer till

Tekniska fakulteten vid LiU utsåg tidigare i våras två hedersdoktorer: den svenske astronauten Marcus Wandt och den österrikiske kvantfysikern och Nobelpristagaren Anton Zeilinger. Marcus Wandt har som Sveriges tredje astronaut i rymden bidragit till ett ökat teknikintresse i hela landet. Anton Zeilinger är professor emeritus i fysik vid Wiens universitet. Han mottog Nobelpriset i fysik år 2022, bland annat för ett experiment som involverade LiU-forskare med snärjda, eller ”sammanflätade”, fotoner som bryter mot Bells teorem.

Samtliga hedersdoktorer promoveras vid den akademiska högtiden som äger rum den 1 juni. Dagen innan, den 31 maj, håller de varsin öppen föreläsning för allmänheten. 

Välkommen till föreläsningarna

Filosofiska fakultetens hedersdoktorsföreläsning – Creating ecosystems for inspired learning

Hedersdoktor Seetha Murty, utbildningsdirektör vid Silver Oaks internationella skola i Hyderabad och Visakhapatnam i Indien, berättar om sin personliga resa, sitt samarbete med LiU och hur vi kan uppnå ett hållbart samhälle genom att i skolundervisningen utgå från att bygga gemensamma värden. Föreläsningen "Creating ecosystems for inspired learning. A School leader’s mission for a sustainable society." hålls på engelska.

Börjar 31 maj 2024 kl. 09.00
Slutar 31 maj 2024 kl. 10.00
Plats Key 1, Hus Key, Campus Valla, Linköping
Kontakt Thomas Wise
013-28 26 25

Tekniska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar - Nobelpristagare och astronaut

Quantum entanglement: from foundations to applications and back. Anton Zeilinger, professor emeritus i fysik vid Wiens universitet och Nobelpristagare i fysik 2022. Föreläsningen hålls på engelska. Perspektiv – En astronauts reflektioner bortom jorden och resan dit. Marcus Wandt, astronaut vid ESA, chefsprovflygare på Saab Aeronautics och stridspilot. Han har deltagit i flera forskningsprojekt inom ramen för LiU:s partnerskap med Saab. Föreläsningen hålls på Svenska. Eventet livestreamas.

Börjar 31 maj 2024 kl. 10.00
Slutar 31 maj 2024 kl. 12.00
Plats C4, C-huset, Campus Valla, Linköping
Kontakt Margareta Johansson
013-28 23 98

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsning - A Short History of Child Abuse Pediatrics

Den moderna vården av misshandlade barn inleddes i mitten av nittonhundratalet. Under de följande årtiondena skedde många framsteg, men också betydande utmaningar som – inklusive uppkomsten av vetenskapsförnekelse – hotar barns framtida hälsa och säkerhet. Professor Cindy W. Christian kommer att blicka tillbaka på historien och peka på framtida möjligheter och utmaningar inom området. Föreläsningen hålls på engelska.

Börjar 31 maj 2024 kl. 10.00
Slutar 31 maj 2024 kl. 11.00
Plats Hugo Theorell, Campus US, Linköping
Kontakt Marie Gärdeman
013-28 47 72

Läs mer om hedersdoktorer och ceremoni

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.