08 december 2020

1980-talet är för många hockeyfrilla och axelvaddar, Madonna, Dallas och Varuhuset. Men det är såklart mer än så. För Linköpings del innebar årtiondet stadsutveckling, teknik och nya idéer. Och för Linköpings universitet kännetecknas det av viktiga satsningar på medicin och filosofiska ämnen. Det visar boken Linköping på 1980-talet.

Bild på universitetets blåsorkester från boken Linköping på 1980-talet, från Östgöta Correspondentens arkiv. LiTHe Blås, blåsorkestern vid Linköpings universitet.  Göran Billeson/Östgöta Correspondenten

För historieprofessor Hans Nilsson och fotografen Göran Billeson har 2020 inneburit en tidsresa till 1980-talet. I nästan ett år har de suttit försjunkna i bildarkiv och läst Östgöta Correspondentens tidningar från 80-talet.

Boken Linköping på 1980-talet är resultatet. Här återges stora som små händelser, avgörande beslut, debatter och vardag i Linköping under årtiondet. Boken innehåller texter och bilder om allt ifrån satsningar på ny teknik, utbyggnaden av Tornby och debatterna kring det nya konserthuset till stadens första McDonalds-restaurang och uteställena Frimis och Lorry.

Hans Nilsson, som är professor i historia vid Linköpings universitet, står för texterna medan Göran Billeson, som var fotograf på Corren under 1980-talet, har tagit de flesta av bokens bilder och varit bildredaktör. Boken är en i raden av böcker om Linköping under olika årtionden.

– Vi har velat lyfta både stort som smått. Viktiga händelser och viktig utveckling, men också en vardag som folk känner igen sig i. Det senare har varit lite av en utmaning, eftersom man inte tog vardagsbilder på samma sätt då som idag. Men boken har bilder från caféer och restauranger som kommer kännas igen, säger Hans Nilsson.

Vad som karaktäriserar 1980-talets Linköping är tydligt, menar han. Satsningen på ny teknik och nya idéer.Bild från boken Linköping på 1980-talet, från Östgöta Correspondentens arkiv.Kårhusets invigning 1987. Drottning Silvia medverkar vid invigningen. Foto Arkiv/Östgöta Correspondenten

– Under den här tiden togs flera beslut som har varit helt avgörande för Linköpings utveckling.

Linköpings universitet en motor i utvecklingen

Under 80-talet växer Mjärdevi fram, det satsas på ny teknik i samarbete med universitet och kommunen. Det långsiktiga syftet var att bredda underlaget och inte göra Linköping så beroende av försvarsindustrin. Samarbetet ledde till avknoppningar från universitetet som skapade nya företag. Det mest kända är Sectra.

Linköpings universitet är en motor i utvecklingen, men genomgår samtidigt själv viktiga förändringar: Hälsouniversitetet (idag Medicinska fakulteten) med medicinska utbildningar startar. Tekniska högskolan gick bra. Läkarutbildningen säkrades och integrerades med andra vårdutbildningar. Det satsades på filosofiska utbildningar och Institutionen för Tema skapas.

– Universitetet skapar en ny modell och blir tvärvetenskapligt. Vi tänker nytt och på tvären och börjar samarbeta än mer inom vissa specifika frågor, säger Hans Nilsson.

Debatter och demonstrationer

Samtidigt händer en hel del i Linköpings kommun. Någonting som Hans Nilsson förvånats över är de strider och demonstrationer som ägde rum under 1980-talet. Flera arbetsmarknadskonflikter bland annat, men också stadsbyggnadsfrågor var heta. Två av de stora debatterna rörde den så kallade Vallaleden som man planerade att dra genom Vallaskogen. Också det nya konserthuset var omdebatterat. Flera demonstrationer mot planerna att bygga det i museiparken genomfördes.

Var det någonting mer som överraskade dig i arbetet med boken?

– Ja, att det fortfarande var ett samhälle väldigt dominerat av män som vi inte skulle acceptera idag, säger Hans Nilsson.

Bokens omslag, kan du berätta lite om det?Bild från boken Linköping på 1980-talet, från Östgöta Correspondentens arkiv.Boken Linköping på 1980-talet av Hans Nilsson och Göran Billeson.

– Vi bestämde ganska snabbt att just den här bilden skulle pryda omslaget. Det är en stark och väldigt talande bild för 1980-talets Linköping. Kvinnan som demonstrerar heter Dagny Cnattingius. Hon var en av de starkaste rösterna mot att det nya konserthuset skulle byggas i museiparken.

Linköping på 1980-talet släpps den 11 december.

Mer historieforskning vid LiU

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.