Programnämnden för data- och medieteknik

Programnämnden för data- och medieteknik vid Tekniska högskolan (DM-nämnden) ansvarar för utbildningar i datavetenskap, datateknik, medieteknik, innovativ programmering samt grafisk design och kommunikation.

Mötestider 2023

4 april kl. 08:15 – 12:00 i Linköping 
8 juni kl. 08:15 – 12:00 i Linköping
15 september kl. 08:15 – 12:00 i Norrköping
16-17 november, nämndinternat lunch – lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Påbyggnadsutbildningar (masterprogram)

Mer information om nämndens program finns på LiU:s utbildningswebb.

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Inger Erlander Klein, ISY Neda Haj Hosseini, IMT verksamheten
Mikael Asplund, IDA Victor Lagerkvist, IDA verksamheten
Simin Nadjm-Tehrani, IDA Mats Eriksson, IFM verksamheten
Ahmed Rezine, IDA Mattias Krysander, ISY
verksamheten
Carl Johan Casselgren, MAI
verksamheten
Karljohan Lundin Palmerius, ITN verksamheten
Per-Erik Forssén, ISY verksamheten
Carin Ericsson, Saab Tova Linder, Sectra yrkeslivet
Niklas Lanzén, Agricam Emma Melander, HiQ yrkeslivet
Henrik André-Jönsson, Ericsson Marcus Nygren, Edvira yrkeslivet
Sasan Keshmiri, LinTek Josephine Zettervall, MT studenterna
Emelie Lind, GDK Alexander Vibom, IT studenterna
Oskar Sjöberg, DI Jim Teräväinen, IP studenterna
     
Adjungerade  
Joline Hellström, U studenterna
Anton Oom, D studenterna

   
samt    
Tea Nygren, utbildningsledare
   
Kia Ölvander, utbildningsledare    
Aurelia Consonni, nämndsamordnare    
Per Arvidsson, studievägledare    
Robert Nordman, studievägledare    
Johanna Milsten, studievägledare
   
Jan Boman, kommunikatör    

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Inför varje nämndmöte uppdateras ordningen på vems tur det är att representera suppleanterna. Den som står överst i listan är på tur.

Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Inger Erlander Klein, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka och behandlar studentärenden och andra löpande ärenden.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämndernas. PPG har möte 2-4 ggr per termin.

PPG D/U/CS/CYS

Består av Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Simin Nadjm-Tehrani, Patrick Lambrix, Niklas Carlsson, Mikael Olofsson, Karljohan Palmerius, Mikael Asplund samt tre studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Johanna Milsten, studievägledare Per Arvidsson och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG IT

Består av Mikael Asplund ordförande, Marcus Bendtsen, Eva Blomqvist, Darcy Parks, Kaj Holmberg, Magnus Johansson, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Johan Thim samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Johanna Milsten och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG MT

Består av Karljohan Palmerius ordförande, Inger Erlander Klein, Aida Nordman, Camilla Forsell, Niklas Rönnberg, Gabriel Eilertsen samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG GDK

Består av Inger Erlander Klein ordförande, Niclas Franzén, Christina Grundström, Gary Svensson, Mattias Arvola, Maria Thunborg, Anna Elgebrant Rekstad, Patrick Schooner, Camilla Forsell samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Kia Ölvander, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG IP

Består av Inger Erlander Klein, Annika Silvervarg, Anders Fröberg, Klas Arvidsson samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Per Arvidsson och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG DI/EL

Består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, Torbjörn Jonsson samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Johanna Milsten, studievägledare Anna Somvall, nämndsamordnare Aurelia Consonni och nämndsamordnare Lisa Berg.

Tekniska högskolan