Programnämnden för data- och medieteknik vid Tekniska högskolan (DM-nämnden) ansvarar för utbildningar i datavetenskap, datateknik, medieteknik, innovativ programmering samt grafisk design och kommunikation.

Mötestider 2024

Konstituerande sammanträde 18 januari kl. 10:30 – 11:45 i Linköping
11 april kl. 08:15 – 12:00 i Linköping
5 juni kl. 08:15 – 12:00 i Linköping
13 september kl. 08:15 – 12:00 i Norrköping
21-22 november internat lunch-lunch i Linköpings omnejd

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Masterutbildningar


Mer information om nämndens program finns på LiU:s utbildningswebb.

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2024-2026

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Inger Erlander Klein, ISY Neda Haj Hosseini, IMT verksamheten
Mikael Asplund, IDA Victor Lagerkvist, IDA verksamheten
Aseel Berglund, IDA Mats Eriksson, IFM verksamheten
Ahmed Rezine, IDA Mattias Krysander, ISY
verksamheten
Carl Johan Casselgren, MAI Daniel Jönsson, ITN verksamheten
Karljohan Lundin Palmerius, ITN verksamheten
Per-Erik Forssén, ISY verksamheten
Victoria Posluk, Saab Fredrik Landberg, Sylog Öst yrkeslivet
Niklas Lanzén, Ida Infront Jonas Strandstedt, Sectra yrkeslivet
Henrik André-Jönsson, Ericsson Emma Melander, HiQ yrkeslivet
Johanna Jakobsson, LinTek Oskar Sjöberg, DI studenterna
Darja Saed, D-sektionen  Amalia Rommeskog, GDK studenterna
Nikita Sidarovich, MT  Jennifer Santos, D studenterna
     
Adjungerade  
Yousef Drgham, U studenterna
Love Arreborn, IP studenterna
Edwin De Paz, IT   studenterna

   
samt    
Tea Nygren, utbildningsledare
   
Kia Ölvander, utbildningsledare    
Aurelia Consonni, nämndsamordnare    
Per Arvidsson, studievägledare    
Robert Nordman, studievägledare    
Johanna Milsten, studievägledare
   
Marie Söderholm, studievägledare    
Jan Boman, kommunikatör    

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Inför varje nämndmöte uppdateras ordningen på vems tur det är att representera suppleanterna. Den som står överst i listan är på tur.

Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande och LinTek-representant vilka fattar beslut på nämndens mandat gällande studentärenden och andra löpande ärenden. Utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare bereder och föredrar ärenden. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämnderna. PPG har möte två till fyra gånger per termin.

PPG D/U/CS/CYS

Består av Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Aseel Berglund, Jonas Kvarnström, Patrick Lambrix, Niklas Carlsson, Mikael Olofsson, Karljohan Palmerius, Mikael Asplund samt fyra studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Johanna Milsten, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG IT

Består av Mikael Asplund ordförande, Inger Erlander Klein, Fredrik Berntsson, Marcus Bendtsen, Eva Blomqvist, Darcy Parks, Kaj Holmberg, Magnus Johansson, Ola Leifler, Johan Thim samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Johanna Milsten och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG MT

Består av Karljohan Palmerius ordförande, Inger Erlander Klein, Aida Nordman, Camilla Forsell, Niklas Rönnberg, Gabriel Eilertsen samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG GDK

Består av Patrick Schooner ordförande, Niclas Franzén, Christina Grundström, Gary Svensson, Mattias Arvola, Anna Elgebrant Rekstad, Emelie Fälton, Isabelle Strömstedt, Inger Erlander Klein samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Kia Ölvander, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG IP

Består av Inger Erlander Klein, Annika Silvervarg, Anders Fröberg, Pontus Haglund samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Per Arvidsson och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG DI/EL

Består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, Torbjörn Jonsson samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Johanna Milsten, studievägledare Anna Somvall, nämndsamordnare Aurelia Consonni och nämndsamordnare Lisa Berg.

Programnämnder

Tekniska högskolan