Programnämnden för data- och medieteknik

Programnämnden för data- och medieteknik vid Tekniska högskolan (DM-nämnden) ansvarar för utbildningar i datavetenskap, datateknik, medieteknik, innovativ programmering samt grafisk design och kommunikation.

Mötestider

5 april 2022, kl. 08:15-12:00
8 juni 2022, kl. 08:15-12:00
16 september, kl, 08:15-12:00 (Norrköping)
24-25 November (Stockholm)

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Påbyggnadsutbildningar (masterprogram)

Mer information om nämndens program finns på LiU:s utbildningswebb.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Nämndens ledamöter 2021-2023 Visa/dölj innehåll

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Inger Erlander Klein, ISY Neda Haj Hosseini, IMT verksamheten
Mikael Asplund, IDA Tobias Trofast, ITN verksamheten
Simin Nadjm-Tehrani, IDA Mats Eriksson, IFM verksamheten
Ahmed Rezine, IDA Per-Erik Forssén, ISY
verksamheten
Carl Johan Casselgren, MAI Jonas Kvarnström, IDA verksamheten
Karljohan Lundin Palmerius, ITN verksamheten
Jacob Wikner, ISY verksamheten
Carin Ericsson, Saab Tova Linder, Sectra yrkeslivet
Niklas Lanzén, Agricam Paul Martin, HiQ yrkeslivet
Henrik André-Jönsson, Ericsson Marcus Nygren, Edvira yrkeslivet
Sasan Keshmiri, LinTek Josephine Zettervall, MT studenterna
Emelie Lind, GDK Alexander Vibom, IT studenterna
Oskar Sjöberg, DI Jim Teräväinen, IP studenterna
     
Adjungerade  
Joline Hellström, U studenterna
Anton Oom, D studenterna

   
samt    
Tea Nygren, utbildningsledare
   
Katarina Tagesson, nämndsamordnare    
Johanna Milsten, studievägledare    
Karin Björsten, studievägledare    
Jan Boman, kommunikatör    

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Inför varje nämndmöte uppdateras ordningen på vems tur det är att representera suppleanterna. Den som står överst i listan är på tur.

Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Arbetsgrupper Visa/dölj innehåll

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Inger Erlander Klein, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka och behandlar studentärenden och andra löpande ärenden.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämndernas. PPG har möte 2-4 ggr per termin.

PPG D/U/CS/CYS

Består av Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Simin Nadjm-Tehrani, Jacob Wikner, Patrick Lambrix, Niklas Carlsson, Mikael Olofsson, Karljohan Palmerius, Mikael Asplund samt tre studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, Johanna Milsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG IT

Består av Mikael Asplund ordförande, Marcus Bendtsen, Eva Blomqvist, Maria Eidenskog, Kaj Holmberg, Magnus Johansson, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Johan Thim samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Johanna Milsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG MT

Består av Karljohan Palmerius ordförande, Inger Erlander Klein, Aida Nordman, Camilla Forsell, Niklas Rönnberg, Jimmy Johansson, Gabriel Eilertsen samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG GDK

Består av Sophie Gudmann Knutsson ordförande, Niclas Franzén, Christina Grundström, Gary Svensson, Tobias Trofast, Mattias Arvola, Maria Thunborg, Anna Elgebrant Rekstad samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG IP

Består av Inger Erlander Klein, Annika Silvervarg, Anders Fröberg, Klas Arvidsson samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG DI/EL

Består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, Torbjörn Jonsson samt en studentrepresentant och utbildningsledare Tea Nygren och Torun Berlind, studievägledare Johanna Milsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

Tekniska högskolan Visa/dölj innehåll