Programnämnden för maskinteknik och design vid Tekniska högskolan (MD-nämnden) ansvarar för utbildningar inom maskinteknik, energi/miljö, produktutveckling, byggteknik, träteknik och möbeldesign.

Mötestider 2024

  • 3 juni: Nämndmöte Linköping, kl. 13.15-17.00
  • 18-19 september: Nämndinternat och studiebesök, lunch – lunch
  • 21 november: Nämndmöte, kl. 08:30-12:00

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Masterutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2024-2026

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Mikael Axin, ordförande

verksamheten
Magdalena Smeds, IEI verksamheten
Lars Eriksson, ISY
Gustaf Hendeby, ISY verksamheten
Tomas Sjödin, MAI
Per Sandström, IFM verksamheten
Mikael Segersäll, IEI
Christofer Sundström, ISY
verksamheten
Martin Rudberg, ITN
Lina Rogström, IFM
verksamheten
Stefan Holmlid, IDA
Emelie Havemo, IEI verksamheten
     
Yrkeslivsrepresentanter    
Sören Kahl, Husqvarna AB Hanna Ståhl,Niras yrkeslivet
Kristin Bäckström,
Toyota Material Handling International
Per-Olof Marklund, Saab AB yrkeslivet
Per Almroth, Siemens Energy Charlotte Billgren, Tekniska verken yrkeslivet
     
Studeranderepresentanter    
Clara Björk (LinTek)
Victor Andersson (Snordf MI) studenterna
David Forslund (Stuts M-sektionen) David Hägglund (KanA DPU)
studenterna
Philip Carlsson (Snordf N-sektionen) Yana Stupak (v snordf N-sektionen) studenterna
     
Övriga    
Anders Ekinge, utbildningsledare
   
Katarina Tagesson, nämndsamordnare    
Karin Björsten, studievägledare    
Marie Söderholm, studievägledare    
Lena-Lotta Sandborg, studievägledare    
Sandra Hummelgren, kommunikatör    
     
Adjungerade studenter    
Max Leidelöf (ordförande M-UtU)    
Andrea Willner (KanA EMM)    
Malte Stenberg (KanA M)    

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande och LinTek-representant vilka fattar beslut på nämndens mandat gällande studentärenden och andra löpande ärenden. Utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare bereder och föredrar ärenden. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämnderna. PPG har möte två till fyra gånger per termin.

PPG DPU/DES

Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Mats Nåbo, Stefan Holmlid, Anna Yström, Erik Sundin, Johannes Matschewsky, Renee Wever, Jonas Löwgren, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG BI/DIB

Gruppen består av ordförande Dag Haugum, Martin Rudberg, Johan Petersson och Annika Moscati, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG EMM/SUS

Gruppen består av ordförande Mikael Segersäll, Niclas Svensson, Magnus Wallén, Magdalena Smeds, Jakob Rehme, Roland Gårdhagen, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG M/MEC

Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Jonas Stålhand, Tomas Sjödin, Lars Eriksson, Viktor Norman, Marie Jonsson, Magdalena Smeds, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PG MI

Gruppen består av ordförande Peter Hallberg, Fredric Malm, Joakim Holmberg, Victor Johansson och Johan Renner, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG AER

Gruppen består av ordförande David Lundström, Carl-Johan Thore, Jörg Schminder, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG Malmsten

Gruppen består av ordförande Lauri Vaher, Leif Burman, Chandra Ahlsell, Rebecca Petrini, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

Programnämnder

Tekniska högskolan