Programnämnden för maskinteknik och design

Programnämnden för maskinteknik och design vid Tekniska högskolan (MD-nämnden) ansvarar för utbildningar inom maskinteknik, energi/miljö, produktutveckling, byggteknik, träteknik och möbeldesign.

Mötestider 2023

  • 25-26 januari: Lunch-lunch, studiebesök på Saab den 25 januari, nämndsammanträde den 26 januari
  • 30 mars: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00
  • 9 juni: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00
  • 13-14 september: Nämndinternat
  • 16 november: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00

Nämndens utbildningar

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Kandidatutbildningar Malmstens

Masterutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Mikael Axin, ordförande

verksamheten
Maria Huge Brodin, vice ordförande Jonas Löwgren verksamheten
Stefan Holmlid Lina Rogström verksamheten
Tomas Sjödin
Mikael Segersäll verksamheten
vakant
Per Sandström verksamheten
Lars Eriksson
Christofer Sundström verksamheten
Martin Rudberg verksamheten
     
Yrkeslivsrepresentanter    
Sören Kahl, Husqvarna AB Hanna Ståhl, Hifab yrkeslivet
Malin Berggren, Siemens AB Per-Olof Marklund, Saab AB yrkeslivet
Kristin Bäckström,
Toyota Material Handling
Tony Moberg,
Hitachi Energy
yrkeslivet
     
Studeranderepresentanter    
Marie Halling (LinTek)
Victor Andersson (Snordf MI) studenterna
David Forslund (Stuts M-sektionen) Max Leidelöf (KanA M)
studenterna
Philip Carlsson (Snordf N-sektionen) Yana Stupak (v snordf N-sektionen) studenterna
     
Övriga    
Anders Ekinge, utbildningsledare
   
Katarina Tagesson, nämndsamordnare    
Karin Björsten, studievägledare    
Marie Söderholm, studievägledare    
Lena-Lotta Sandborg, studievägledare    
Jonathan Pakvis, kommunikatör    
     
Adjungerade studenter    
David Hägglund (KanA DPU)    
Andrea Wilner (KanA EMM)    

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

I verkställande avdelning finns utbildningsnämndens ordförande, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och programnämndens samordnare. VA tar bland annat upp ärenden som gäller byten och tillgodoräknande av kurser.

Programplanegrupper (PPG)

PPG DPU/DES

Sköter arbetet runt DPU-programmet och masterprogrammet i Design. Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Mats Nåbo, Stefan Holmlid, Anna Yström, Erik Sundin, Johannes Matschewsky och Renee Wever, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG DIB:

Gruppen består av ordförande Martin Rudberg, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm, Dag Haugum, studeranderepresentanter, nämndsamordnare Katarina Tagesson, David Gundlegård, Mats Janné, Johan Peterson.

PPG EMM/SUS

Sköter arbetet runt EMM-programmet och masterprogrammet i Sustainable Engineering and Management. Gruppen består av ordförande Maria Huge Brodin, Niclas Svensson, Magnus Wallén, Mikael Segersäll, Matts Karlsson, Jakob Rehme, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG M/MEC

Sköter arbetet runt M-programmet och masterprogrammet i Mechanical Engineering. Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Jonas Stålhand, Mikael Langer, Lars Eriksson, Mattias Calmunger, Malin Wiger, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG AER

Sköter arbetet runt masterprogrammet i Aeronautical Engineering. Gruppen består av ordförande Ingo Staack, David Lundström, Roland Gårdhagen, Stefan Lindström, Jörg Schminder, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PG MI

Sköter arbetet runt MI-programmet. Gruppen består av ordförande Peter Hallberg, Fredric Malm, Mikael Olofsson och Joakim Holmberg, Victor Johansson och Johan Renner, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG BI

Sköter arbetet runt BI-programmet. Gruppen består av ordförande Dag Haugum, Madjid Taghizadeh, Johan Petersson och Martin Rudberg, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG Malmsten

Sköter arbetet runt möbelhantverksutbildningarna på LiU Malmsten. Gruppen består av ordförande Alessandra Di Pisa, Leif Burman, Chandra Ahlsell, Katarina Höglund, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

Tekniska högskolan