Programnämnden för maskinteknik och design

Programnämnden för maskinteknik och design vid Tekniska högskolan (MD-nämnden) ansvarar för utbildningar inom maskinteknik, energi/miljö, produktutveckling, byggteknik, träteknik och möbeldesign.

Mötestider 2023

  • 25-26 januari: Lunch-lunch, studiebesök på Saab den 25 januari, nämndsammanträde den 26 januari
  • 30 mars: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00
  • 9 juni: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00
  • 13-14 september: Nämndinternat
  • 16 november: Nämndmöte Linköping kl. 08:30-12:00

Nämndens utbildningar

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Kandidatutbildningar Malmstens

Masterutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Mikael Axin, ordförande

verksamheten
Maria Huge Brodin, vice ordförande Jonas Löwgren verksamheten
Stefan Holmlid Lina Rogström verksamheten
Tomas Sjödin
Mikael Segersäll verksamheten
Martina Berglund
Per Sandström verksamheten
Lars Eriksson
Mattias Krysander verksamheten
Martin Rudberg verksamheten
     
 Yrkeslivsrepresentanter    
Sören Kahl, Husqvarna AB Hanna Ståhl, Hifab yrkeslivet
Malin Berggren, Siemens AB Per-Olof Marklund, Saab AB yrkeslivet
Gustaf Gabrielsson, Toyota
Material Handling International
Tony Moberg,
Skeleton Technologies GmbH
yrkeslivet
     
 Studeranderepresentanter    
Julianna Holmberg (LinTek)
Lovisa Wahllöf (Stuts M-sek) studenterna
Ulrika Edlund (MI-Snordf) Ida Eklind (KanA M)
studenterna
Hugo Jakobsson (BI-snordf) Philip Carlsson (Vice Snordf BI) studenterna
     
Övriga    
Anders Ekinge, utbildningsledare
   
Katarina Tagesson, nämndsamordnare    
Karin Björsten, studievägledare    
Marie Söderholm, studievägledare    
Lena-Lotta Sandborg, studievägledare    
Jonathan Pakvis, kommunikatör    
     
Adjungerade studenter    
 Robert Cole (Vice MI-Snordf)    
 Felix Källström (kanA DPU)    
 Alice Brokvist (kanA EMM)    

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

I verkställande avdelning finns utbildningsnämndens ordförande, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och programnämndens samordnare. VA tar bland annat upp ärenden som gäller byten och tillgodoräknande av kurser.

Programplanegrupper (PPG)

PPG DPU/DES

Sköter arbetet runt DPU-programmet och masterprogrammet i Design. Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Mats Nåbo, Stefan Holmlid, Anna Yström, Erik Sundin, Johannes Matschewsky och Renee Wever, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG EMM/SUS

Sköter arbetet runt EMM-programmet och masterprogrammet i Sustainable Engineering and Management. Gruppen består av ordförande Maria Huge Brodin, Niclas Svensson, Magnus Wallén, Mikael Segersäll, Matts Karlsson, Jakob Rehme, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG M/MEC

Sköter arbetet runt M-programmet och masterprogrammet i Mechanical Engineering. Gruppen består av ordförande Mikael Axin, Jonas Stålhand, Mikael Langer, Lars Eriksson, Mattias Calmunger, Malin Wiger, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG AER

Sköter arbetet runt masterprogrammet i Aeronautical Engineering. Gruppen består av ordförande Ingo Staack, Roland Gårdhagen, Stefan Lindström, Jörg Schminder, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PG MI

Sköter arbetet runt MI-programmet. Gruppen består av ordförande Peter Hallberg, Fredric Malm, Mikael Olofsson och Joakim Holmberg, Victor Johansson och Johan Renner, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG BI

Sköter arbetet runt BI-programmet. Gruppen består av ordförande Dag Haugum, Madjid Taghizadeh, Johan Petersson och Martin Rudberg, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Söderholm och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

PPG Malmsten

Sköter arbetet runt möbelhantverksutbildningarna på LiU Malmsten. Gruppen består av ordförande Alessandra Di Pisa, Leif Burman, Chandra Ahlsell, Katarina Höglund, studeranderepresentanter, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Katarina Tagesson.

Tekniska högskolan