Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik vid Tekniska högskolan (EF-nämnden) ansvarar för utbildningar i elektronik, elektroteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik, fysik och matematik.

Mötestider 2024

Torsdag 18 januari 08:30-13 i Linköping
Tisdag 9 april 13:15-17 i Linköping
Måndag 3 juni 13:15-17 i Norrköping
Torsdag 12 september 13:15-17 i Linköping
Torsdag-Fredag 14-15 november, nämndinternat lunch-lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Masterutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2024-2026

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Håkan Örman, IMT, ordförande

verksamheten
Emma Björk, IFM, 1e v ordförande Oscar Gustafsson, ISY verksamheten
Martin Enqvist, ISY, 2e v ordförande
Maria Magnusson, ISY
verksamheten
Liselott Ericson, IEI Igor Zozoulenko, ITN verksamheten
Magnus Karlsson, ITN
Rickard Armiento, IFM
verksamheten
Mats Aigner, MAI Andrew Ross Winters, MAI verksamheten
Soheil Samii, IDA
verksamheten
Jessica Lundberg, Cambio Johanna Wallén Axehill, Saab
yrkeslivet
Nicklas Johansson, Ericsson Linda Robinsson, NOSP yrkeslivet
Per Bröms, RISE
Johan Falk, FOI
yrkeslivet
Rasmus Uhlin
Stefan Sjöberg
studenterna
Martin Castro Bildhjerd Emilia Kronberg studenterna
  Gustav Lannhard
studenterna
 

samt
Torun Berlind, utbildningsledare
Helén Karlsson, studievägledare
Kristin Eidner, studievägledare  
Robert Nordman, studievägledare  
Anna Somvall, studievägledare
 
Isabelle Strömstedt, tillförordnad kommunikatör  
Lisa Berg, nämndsamordnare
 

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande och LinTek-representant vilka fattar beslut på nämndens mandat gällande studentärenden och andra löpande ärenden. Utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare bereder och föredrar ärenden. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämnderna. PPG har möte två till fyra gånger per termin.

PPG1 – Y, Yi, MED, BME, ELE, CSY

Gruppen består av ordförande Martin Enqvist, Håkan Örman, Mats Aigner, Emma Björk, Oscar Gustafsson, tre studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Helén Karlsson och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG2 – ED

Gruppen består av ordförande Magnus Karlsson, Kjell Karlsson, vakans, vakans, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG3 – DI/EL

Programplanegruppen samarbetar med DM-nämnden. EF representeras av Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, en studentrepresentant, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Kristin Eidner och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG4 – kMat, MMAT, MNQ, TFY, TMA

Gruppen består av ordförande Emma Björk, Håkan Örman, Marcus Ekholm, Lars Alexandersson, Andrew Ross Winters, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Kristin Eidner, studievägledare Anna Somvall och nämndsamordnare Lisa Berg.

Grupperna uppmuntras att vid behov adjungera ytterligare personer.

Programnämnder

Tekniska högskolan