Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik vid Tekniska högskolan (EF-nämnden) ansvarar för utbildningar i elektronik, elektroteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik, fysik och matematik.

Mötestider

Torsdag 7 april 2022, kl. 13.15-17.00 i Linköping
Tisdag 7 juni 2022, kl. 13.15-17.00 i Linköping
Torsdag 15 september 2022, kl. 13.15-17.00 i Norrköping
17-18 november 2022, nämndinternat lunch – lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Påbyggnadsutbildningar

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Nämndens ledamöter 2021-2023 Visa/dölj innehåll

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Håkan Örman, IMT, ordförande

verksamheten
Martin Enqvist, ISY, 1e v ordförande Lars Alexandersson, MAI verksamheten
Emma Björk, IFM, 2e v ordförande Oscar Gustafsson, ISY verksamheten
Niklas Carlsson, IDA Rickard Armiento, IFM verksamheten
Mats Aigner, MAI Maria Magnusson, ISY
verksamheten
Magnus Karlsson, ITN Magnus Jonsson, ITN verksamheten
Liselott Ericson, IEI
verksamheten
Anders Daneryd,
Hitachi ABB Power Grids
vakant, Cambio
yrkeslivet
Per Bröms, RISE Nicklas Johansson, Ericsson yrkeslivet
Mattias Johannesson, SICK-IVP
Christoffer Eek, Combitech
yrkeslivet
Viktor Larsson, LinTek Jakob Lindgren
studenterna
Samuel Erickson Alida Ramdén
studenterna
Julianna Holmberg Nicoline Lübstorf
studenterna
 

samt
Torun Berlind, utbildningsledare Theofil Eriksson Petrovski,
adjungerad student
 
Elin Önstorp, studievägledare  
Anna Klippinger, studievägledare    
Robert Nordman, studievägledare    
Anna Somvall, studievägledare
   
Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör    
Aurelia Consonni, nämndsamordnare
   

Arbetsgrupper Visa/dölj innehåll

Verkställande avdelningen (VA)

I verkställande avdelningen arbetar nämndordförande Håkan Örman, LinTek-representant Viktor Larsson, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, studievägledare Robert Nordman, studievägledare Anna Klippinger, studievägledare Anna Somvall och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

Programplanegrupper (PPG)

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG1 – Y, Yi, MED, BME, ELE, CSY

Gruppen består av ordförande Martin Enqvist, Håkan Örman, Mats Aigner, Emma Björk, Oscar Gustafsson, tre studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, studievägledare Anna Klippinger och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG2 – ED

Gruppen består av ordförande Magnus Karlsson, Kjell Karlsson, Adriana Serban, vakans, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG3 – DI/EL

Programplanegruppen samarbetar med DM-nämnden. EF representeras av Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, en studentrepresentant, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

PPG4 – kMat, MMAT, MNQ, TFY, TMA

Gruppen består av ordförande Emma Björk, Håkan Örman, Marcus Ekholm, Lars Alexandersson, Andrew Ross Winters, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Anna Somvall och nämndsamordnare Aurelia Consonni.

Grupperna uppmuntras att vid behov adjungera ytterligare personer.

Tekniska högskolan Visa/dölj innehåll