Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik vid Tekniska högskolan (EF-nämnden) ansvarar för utbildningar i elektronik, elektroteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik, fysik och matematik.

Mötestider

Onsdag 5 april 2023, kl. 13.15-17.00 i Linköping
Torsdag 8 juni 2023, kl. 13.15-17.00 i Linköping
Torsdag 14 september 2023, kl. 13.15-17.00 i Norrköping
15–16 november 2023, nämndinternat lunch–lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Påbyggnadsutbildningar

Kontaktpersoner

Studievägledare

Helén Karlsson (Y, Yi, MED, MNQ, BME, CSY, ELE)
Robert Nordman (ED)
Kristin Eidner (EL, MAT, TFY, MMAT)
Anna Somvall (TMA)
studievagledare.ef@liu.se

Kommunikatör

Mia Gårdenstål

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Håkan Örman, IMT, ordförande

verksamheten
Martin Enqvist, ISY, 1e v ordförande Lars Alexandersson, MAI verksamheten
Emma Björk, IFM, 2e v ordförande Oscar Gustafsson, ISY verksamheten
Niklas Carlsson, IDA Rickard Armiento, IFM verksamheten
Mats Aigner, MAI Maria Magnusson, ISY
verksamheten
Magnus Karlsson, ITN Magnus Jonsson, ITN verksamheten
Liselott Ericson, IEI
verksamheten
Anders Daneryd,
Hitachi ABB Power Grids
vakant, Cambio
yrkeslivet
Per Bröms, RISE Nicklas Johansson, Ericsson yrkeslivet
Mattias Johannesson, SICK-IVP
Christoffer Eek, Combitech
yrkeslivet
Sasan Keshmiri, LinTek
Carl Mattsson
studenterna
Fruzsina Szentkiralyi Gustaf Carefall studenterna
Samuel Jenerberg Martin Bildhjerd
studenterna
 

samt
Torun Berlind, utbildningsledare Axel Hidemyr, adjungerad student
Helén Karlsson, studievägledare
Kristin Eidner, studievägledare  
Robert Nordman, studievägledare  
Anna Somvall, studievägledare
 
Mia Gårdenstål, kommunikatör  
Lisa Berg, nämndsamordnare
 

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

I verkställande avdelningen arbetar nämndordförande Håkan Örman, LinTek-representant Sasan Keshmiri, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Helén Karlsson, studievägledare Robert Nordman, studievägledare Kristin Eidner, studievägledare Anna Somvall och nämndsamordnare Lisa Berg.

Programplanegrupper (PPG)

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG1 – Y, Yi, MED, BME, ELE, CSY

Gruppen består av ordförande Martin Enqvist, Håkan Örman, Mats Aigner, Emma Björk, Oscar Gustafsson, tre studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Helén Karlsson och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG2 – ED

Gruppen består av ordförande Magnus Karlsson, Kjell Karlsson, vakans, vakans, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG3 – DI/EL

Programplanegruppen samarbetar med DM-nämnden. EF representeras av Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, en studentrepresentant, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Kristin Eidner och nämndsamordnare Lisa Berg.

PPG4 – kMat, MMAT, MNQ, TFY, TMA

Gruppen består av ordförande Emma Björk, Håkan Örman, Marcus Ekholm, Lars Alexandersson, Andrew Ross Winters, två studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Kristin Eidner, studievägledare Anna Somvall och nämndsamordnare Lisa Berg.

Grupperna uppmuntras att vid behov adjungera ytterligare personer.

Tekniska högskolan