Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik vid Tekniska högskolan (KB-nämnden) ansvarar för grundutbildningarna i biologi och kemi. Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna i etologi, ekologi, kemi samt Protein Science.

Mötestider

18 januari 2024, 10.30-11.45
10 april 2024, 08.30-12.00
11 september 08.30-12.00
18-19 november internat lunch till lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Masterutbildningar

Kontaktpersoner

Utbildningsledare

Vakant

Studievägledare

Anna Klippinger (Kemisk biologi, Teknisk biologi, masterprogram)
studievagledare.kb@liu.se

Viktoria Boiardt (Basår Linköping)
studievagledare.kb@liu.se

Robert Nordman (Basår Norrköping)
studievagledare.kb@liu.se 

Anna Somvall (Biologi, Djurpsykologi, Kemi – molekylär design, Kemisk analysteknik)
studievagledare.kb@liu.se

Kommunikatör

Ann-Kristine Järrendahl

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Karin Enander (IFM), ordförande
Jonas Wetterö (BKV)
verksamheten
Maria Lundqvist (IFM) Eva Lovén (IDA) verksamheten
Lukás Malý (ITN) Jason Martin (IEI)
verksamheten
Anders Hansson (ISY)
Johan Thim (MAI) verksamheten
Jenny Hagenblad (IFMI)
Renee Kroon (ITN) verksamheten
Johannes Johannsson (IMT) verksamheten
Filip Strömbäck (IDA)
verksamheten
Sofia Andersen, NFC Linnea Mellberg, RMV
yrkeslivet
Björn Magnusson, Gasum Henric Fröberg, Sectra yrkeslivet
Maria Lundström, Dynamic Code
Johan Molin, Linköpings kommun yrkeslivet
Johanna Jakobsson (LinTek) Meja Carlstedt (MatNat) studenterna
Cajsa Wreth (TBi) Felicia Wedlund (TBi) studenterna 
Gustav Sporre (KA)
  studenterna
     
samt  
Vakant, utbildningsledare
 
Kerstin Johansson, nämndsamordnare
 
Anna Klippinger, studievägledare
   
Viktoria Boiardt, studievägledare    
Anna Somvall, studievägledare    
Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör    

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande och LinTek-representant vilka fattar beslut på nämndens mandat gällande studentärenden och andra löpande ärenden. Utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare bereder och föredrar ärenden. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämnderna. PPG har möte två till fyra gånger per termin.

PPG för Teknisk biologi, Kemisk biologi civilingenjör, Kemisk biologi naturvetare samt Masterprogram i Protein Science

Består av Karin Enander (ordförande), Per Hammarström, Ulf Janfalk, Jonas Wetterö, Eva Lovén, Magdalena Svensson, Jordi Altimiras, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare, studeranderepresentanter samt nämndsamordnare.

PPG för Kemi, Kemisk Analysteknik, Biologi, Djurpsykologi, Masterprogram i kemi, Masterprogram i ekologi och hållbar utveckling samt Masterprogram i tillämpad etologi och djurbiologi

Består av Karin Enander (ordförande), Maria Lundqvist, Thanh Wang, Jenny Hagenblad, Lina Roth, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare, studentrepresentanter samt nämndsamordnare.

Programnämnder

Tekniska högskolan