Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik vid Tekniska högskolan (KB-nämnden) ansvarar för grundutbildningarna i biologi och kemi. Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna i etologi, ekologi, kemi samt Protein Science.

Mötestider

7 september 2023 kl 08.30-12.00
20-21 november 2023, internat lunch till lunch

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Påbyggnadsutbildningar

Kontaktpersoner

Studievägledare

Anna Klippinger (Kemisk biologi, Teknisk biologi, masterprogram)
studievagledare.kb@liu.se

Helén Karlsson (Basår Linköping)
studievagledare.kb@liu.se

Robert Nordman (Basår Norrköping)
studievagledare.kb@liu.se 

Anna Somvall (Biologi, Djurpsykologi, Kemi – molekylär design, Kemisk analysteknik)
studievagledare.kb@liu.se

Kommunikatör

Ann-Kristine Järrendahl

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Karin Enander (IFM), ordförande
Jonas Wetterö (BKV)
verksamheten
Henrik Pedersen (IFM) Maria Johansson (IEI) verksamheten
Lukás Malý (ITN) Jason Martin (IEI)
verksamheten
Anders Hansson (ISY)
Johan Thim (MAI) verksamheten
Jenny Hagenblad (IFMI)
Renee Kroon (ITN) verksamheten
Elin Nyman (IMT) verksamheten
Jose M Pena (IDA)
verksamheten
Sofia Andersen, NFC Linnea Mellberg, RMV
yrkeslivet
Björn Magnusson, Gasum Henric Fröberg, Sectra yrkeslivet
Maria Lundström, Dynamic Code
Johan Molin, Linköpings kommun yrkeslivet
Johanna Jakobsson (LinTek) Linnéa Persson (MatNat) studenterna
Cajsa Wreth (TBi) Felicia Wedlund (TBi) studenterna 
Gustav Sporre (KA)
  studenterna
     
samt  
Martina Abelius, utbildningsledare
 
Kerstin Johansson, nämndsamordnare
 
Anna Klippinger, studievägledare
   
Helén Karlsson, studievägledare    
Anna Somvall, studievägledare    
Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör    

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande Karin Enander och LinTeks representant. Därutöver är utbildningsledare, studievägledare och nämndens samordnare närvarande. Verkställande avdelningen har möte cirka var tredje vecka och behandlar till största delen studentärenden, samt andra löpande ärenden..

Programplanegrupper (PPG)

PPG för Teknisk biologi, Kemisk biologi civilingenjör, Kemisk biologi naturvetare samt Masterprogram i Protein Science

Består av Karin Enander (ordförande), Per Hammarström, Ulf Janfalk, Jonas Wetterö, Robert Gustavsson, Jordi Altimiras, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare, studeranderepresentanter samt nämndsamordnare.

PPG för Kemi, Kemisk Analysteknik, Biologi, Djurpsykologi, Masterprogram i kemi, Masterprogram i ekologi och hållbar utveckling samt Masterprogram i tillämpad etologi och djurbiologi

Består av Karin Enander (ordförande), Henrik Pedersen, Jenny Hagenblad, Lina Roth, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare, studentrepresentanter samt nämndsamordnare.

Tekniska högskolan